fbpx

Na 15 jaar weer landbouwtelling in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- De landbouwtelling of de agrarische telling, is het belangrijkste middel om structurele gegevens in de agrarische sector te verzamelen.

Volgens richtlijnen van de Voedsel- en Landbouworganisatie moet er minstens eens in de tien jaar een agrarische telling worden gehouden. De 5e agrarische telling van Suriname vond plaats in het jaar 2008.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) sprak de genodigden toe door de nadruk te leggen op de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector.

“Agrarische statistieken zijn belangrijk om mogelijkheden te bieden voor een goede beleidsanalyse en gefundeerde planning. LVV erkent de behoefte aan up-to-date informatie over de structuur van de landbouwsector en heeft de FAO daarom gevraagd om technische assistentie te bieden in de voorbereiding en uitvoering van haar 6e agrarische telling.”

De eendaagse workshop die donderdag in Torarica plaatsvond, is bedoeld om bekendheid te geven aan de geplande uitvoering van de 6e agrarische telling.

Ook om gebruikers en producenten van agrarische statistieken bijeen te brengen om hun respectievelijke behoeften en verwachtingen in verband met de agrarische telling te bespreken.

De workshop zal ook dienen ter discussie over de doelstellingen, benaderingen, kenmerken, reikwijdte en inhoud van de agrarische telling.

De minister gaf mee dat toen hij zelf werkzaam was op het ministerie van LVV in 1981, de analyserapporten na twee jaren waren afgewerkt. “Thans is de techniek erg geavanceerd en kunnen we sneller over adequate informatie beschikken en beleid uitstippelen zodat onbenutte landbouwgronden in productie worden gebracht.”

FAO-vertegenwoordiger Reuben Robertson verzekerde alle richtlijnen en technische assistentie te verlenen voor een vlot verloop in de aankomende telling en is nu reeds overtuigd van het succes.

Dit werd beklemtoond door de aanwezige Landbouwdirecteur Soedeshchand Jairam en de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture vertegenwoordiger (IICA), Curt Delice.

OOK INTERESSANT
Driehoeksoverleg minister Amoksi, pg en korpschef