fbpx

Na 10 jaar heeft Suriname weer een Nederlandse ambassadeur

GFC NIEUWSREDACTIE- Rajendre Khargi is door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd tot Buitengewoon en Gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname voor Nederland.
De beëdiging heeft plaatsgevonden op 28 december op het presidentieel paleis.
Het is de eerste ambassadeursbenoeming van de regering Santokhi-Brunswijk. President Santokhi benadrukte dat Suriname na een lange tijd weer een ambassadeur zal hebben in het Koninkrijk der Nederlanden.
“Dit besluit is ook de concrete invulling van de afspraken die premier Mark Rutte en ik kort na mijn beëdiging maakten om de relatie tussen onze landen op het hoogste diplomatieke niveau te herstellen”, aldus het staatshoofd.
Suriname en Nederland hebben een historische band, er zijn concrete afspraken gemaakt tussen beide landen voor samenwerking en projecten op het gebied van financiën, justitie en politie, volksgezondheid, landbouw, veeteelt en visserij, natuurbehoud en milieu en op het terrein van defensie.
President Santokhi wees de nieuwe ambassadeur erop dat hij behalve vertegenwoordiger van het land, ook officiële afgezant van de president is. “Uw voornaamste taak is dan ook het behartigen van de nationale belangen van de Republiek Suriname. Geen ander belang is derhalve groter”, zei de regeringsleider.
Het staatshoofd heeft hoge verwachtingen van de kersverse ambassadeur. “U krijgt niet alleen de taak om actief buitenlandse investeringen te stimuleren. Van u wordt ook verwacht het betrekken van de kennis, kunde en kapitaal van de Surinamers in de diaspora, bij de ontwikkeling van ons geliefd Suriname”, benadrukte president Santokhi.
In zijn dankwoord heeft ambassadeur Khargi in zeer motiverende taal president Santokhi bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen.
De nieuwbakken ambassadeur citeerde enkele regels uit een dichtwerk van Shrinivasi. “Ik ben, jij bent, hij is, gij zijt, wij allen zijn Surinamers. Wij allen zijn nobele onderdanen. Wij allen zijn welbekende edele bewoners”, aldus Khargi.

BEKIJK OOK
26-jarige man doodgestoken te Moengo