fbpx

MyLab herdenkt vijftienjarig bestaan

GFC NIEUWS- Het medisch laboratorium MyLab heeft op 25 november haar vijftiende verjaardag herdacht.

Vanaf de start van het laboratorium stond centraal, dat kwaliteitsdienstverlening dichterbij de mensen moest worden gebracht. Daarom zijn er in vrijwel alle districten in het land verschillende prikpunten opgezet.

De noodzaak voor met name de districtsbewoners om voor een eenvoudige bloed- en/of urineonderzoek helemaal naar Paramaribo af te reizen, is daarmee komen weg te vallen.

Mylab heeft in de afgelopen vijftien jaren de nodige hoogte- en dieptepunten gekend, maar ook heel veel leermomenten gehad. Een sterke leiding en gemotiveerde medewerkers hebben geleid tot een succesvol team, dat thans meer dan 60 prikpunten in het hele land heeft weten op te zetten.

Paramaribo en Wanica hebben als dichtst bewoonde districten de meeste prikpunten, maar ook plaatsen als Atjoni in Sipaliwini, Brownsweg in brokopondo, Albina in Marowijne en Wageningen in het district Nickerie hebben een MyLab-prikpunt.

Kiran Sewgobind heeft als eerste Business Unit Manager van MyLab’s de geboorte van deze dochteronderneming van de Intermed Bedrijvengroep van dichtbij meegemaakt.

Zij heeft zich onder meer geconcentreerd op het leveren van een snelle dienstverlening, wat vooral de districtsbewoners ten goede kwam.

BEKIJK OOK
Minister Ramadhin gaat voor “Brain Gain”

Sewgobind heeft inmiddels overgedragen aan Whitney Williams, die zich samen met het team ten volle inzet om MyLab naar grotere hoogten te brengen.

MyLab is een medisch laboratorium, dat met name bloed- en urine-analyses doet ten behoeve van de patiënt, huisarts, bedrijfsarts en overige specialisten.

Het bedrijf beschikt over een kwaliteitshandboek dat gebaseerd is op de ISO 15189:2007 standaard voor medische laboratoria.

In dit kwaliteitshandboek staan beschreven de voorwaarden, waaraan kwaliteitssystemen van laboratoria dienen te voldoen, indien kwaliteitsborging en een permanent proces van kwaliteitsverbetering worden beoogd.

Het bedrijf is op 13 oktober 2011 door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd tegen ISO 15189. Dit betekent dat het managementsysteem én de technische competentie van het laboratorium door onafhankelijke deskundigen worden getoetst en voldoen aan de eisen van ISO 15189.

De RvA let daarbij op deskundigheid van organisatie en personeel, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van organisatie en personeel, betrouwbaarheid van het kwaliteitssysteem van de organisatie en de technische competentie en vaardigheden van het personeel.