fbpx

Muzikaal actieve mensen hebben een iets hoger genetisch risico op bepaalde psychische aandoeningen

GFC NIEUWSREDACTIE- Intuïtief geloven mensen vaak dat muziek maken goed is voor hun geestelijke gezondheid. Muziektherapieën vertrouwen ook op een positieve invloed van muziek op psychische problemen.

In vergelijking met muzikaal inactieve mensen lijken muzikanten echter vaker last te hebben van depressies en angststoornissen. Hoe is dit te verklaren?

Een internationaal onderzoeksteam met het Max Planck Institute for Empirical Aesthetics (MPIEA) in Frankfurt am Main, Duitsland, onderzocht de relatie tussen muziek maken en geestelijke gezondheid in detail en ontdekte dat muzikaal actieve mensen gemiddeld een iets hoger genetisch risico hebben op depressie en bipolaire stoornis.

Analyse van de gegevens toonde aan dat personen met een hoger genetisch risico op depressie en bipolaire stoornis gemiddeld vaker muzikaal actief waren, meer oefenden en op een hoger artistiek niveau presteerden.

Interessant is dat deze associaties plaatsvonden ongeacht of de individuen daadwerkelijk psychische problemen ervoeren of niet.

Tegelijkertijd hadden deelnemers met een hogere genetische aanleg voor muzikaliteit gemiddeld ook een iets hoger risico op het ontwikkelen van depressie – ongeacht of ze daadwerkelijk een instrument bespeelden of niet. Deze bevindingen ondersteunen verder het idee dat gedeeltelijk dezelfde genen muzikale betrokkenheid en geestelijke gezondheid beïnvloeden.

“De algehele relatie tussen muziek maken en geestelijke gezondheid is dus zeer complex: familiale en genetische factoren kunnen zowel muzikaliteit als geestelijke gezondheid beïnvloeden. Bovendien lijken muzikanten een iets hoger genetisch risico te hebben op bepaalde psychische aandoeningen,” zegt Miriam Mosing van de MPIEA, senior auteur van beide studies.

Natuurlijk sluiten deze resultaten de mogelijkheid van positieve invloeden van het maken van muziek op de geestelijke gezondheid niet uit. Muzikale betrokkenheid kan wel eens een positief of zelfs therapeutisch effect hebben.

Het team doet al verder onderzoek op dit gebied, waarbij ook rekening wordt gehouden met flow-ervaringen. “Flow” verwijst naar de ervaring van volledige absorptie in een activiteit, ook ervaren bijvoorbeeld tijdens culturele activiteiten, zoals het bespelen van een muziekinstrument.

De eerste resultaten tonen aan dat flow-ervaringen een positieve invloed kunnen hebben op de geestelijke gezondheid, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met familiale en genetische factoren.