Muziekrapport aangeboden aan directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Het rapport “Hoe verder met de Hindustaanse muziek in Suriname” werd vrijdag aangeboden aan Elviera Sandie, directeur van Cultuur van het ministerie van Onderwijs.

Stichting OHM, Stichting Kela Kie Poeja en Vereniging SEWA hebben in samenwerking met vele actoren een discussie-ochtend georganiseerd.

Hieruit zijn na vele presentaties en discussies, conclusies en aanbevelingen uitgevloeid die in een rapport zijn samengesteld en aangeboden aan cultuur directeur Sandie.

Tijdens de meeting is het vervolgtraject besproken waarbij in werkgroep verband zal worden gewerkt aan onder andere de vaststelling van expertise voor type modellen van instrumenten bij de import, een vooraf uit te werken standaard curriculum ter ontwikkeling van het muziekonderwijs, assemblage, herstellen en reparatie van Indiase muziekinstrumenten en zal er ook een survey gedaan worden om de juiste muziek interesses te peilen vooral bij de jongeren.

De organisaties hebben ook aandacht gevraagd om ook een bijdrage te leveren aan de op handen zijnde ondertekening van het Cultural Exchange Program (CEP) tussen Suriname en India waarbij is benadrukt dat in dit cultureel akkoord bovengenoemde facetten expliciet dienen te worden vermeld alsmede train-the-trainer-programma’s op het gebied van art, video-sound-lighting-decor- en de verdere support van het SVCC en de decentralisatie naar de districten toe.

De organisaties kijken uit naar een uitnodiging voor een bespreking hierover. Cultuurdirecteur dankte voor het rapport en beloofde de wensen door te geleiden naar het ministerie van buitenlandse zaken om spoedig de partner NGO’sook te betrekken in de CEP.

Aanwezig waren Bhagwan Gangaram Panday van OHM, Lando Ramdin van Stg. Kela Ke Poedja en Govind Panchoe van SEWA.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...