fbpx

Muziekactoren ontmoeten directeur Cultuur

Enkele actoren op het gebied van Hindustaans muziekonderwijs hebben dinsdag onder aanvoering van Stichting Organisatie Hindoe Media (OHM), een bezoek gebracht aan directeur Elvira Sandie van het Cultuur.

Stg. OHM heeft sinds 2017 het initiatief genomen om data te verzamelen om het gebied van het Hindustaans muziek onderwijs. Muziekscholen, muziek docenten, plaats van vestiging, type lessen, welke handleidingen, lesmethoden en de output van het aantal ingeschreven studenten is meegenomen in de zoektocht naar informatie.

Publicaties, statistieken en oude onderzoeksrapporten en oude data zijn helaas erg schaars, wat de planning bemoeilijkt, vooral met het recent verscheiden van enkele muziekiconen. De aanwas van muziekscholen en leraren verloopt vrij slecht voor Paramaribo, maar meer nog voor de districten.

Essentieel is om kinderen al op jonge leeftijd met muziek, zang en cultuur in contact te laten komen om zodoende een breed-georienteerde burger in de maatschappij te worden. Onderzoeken hebben bewezen dat muziek de IQ van kinderen verhoogd.

BEKIJK OOK
NAKS presenteert open audities voor theaterspektakel 'De blankofficier'

Ook moet middels het public-private partnership, de overheid en nog meer scholen en instituten betrokken worden bij de implementatie van het Hindustaans muziekonderwijs. Indien deze pilot op Paramaribo Noord slaagt, kan het landelijk als model gebruikt worden.

In juni zal er met de actoren vooral in Paramaribo gebrainstormd worden en zullen alle suggesties en aanbevelingen meegenomen worden voor implementatie in het plan van aanpak voor uniform Hindustaans muziekonderwijs in ons land.

Cultuurdirecteur Sandie was zeer ingenomen met het bezoek en het initiatief. Ze zegde haar medewerking toe om op korte termijn de diverse actoren, entiteiten, instituten op het gebied van muziek en cultuur uit te nodigen voor de discussieochtend.