Mutatie dc’s om maximale resultaten te behalen

De recente mutaties onder het korps van districtscommissarissen heeft te maken met het feit dat de overheid maximale resultaten wil behalen uit het werk dat voor de diverse gebieden moet worden gedaan.

Het is absoluut niet zo dat de dc’s zijn overgeplaatst of vervangen, omdat ze geen goede job hebben gedaan. Dit zegt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling.

De dc’s die jaren ervaring hebben opgedaan in een bepaald district passen hun vaardigheden nu toe in een ander gebied. Dat is een stukje dynamiek, laat de bewindsman weten. De functionarissen worden benoemd voor geheel Suriname en moeten dus op basis daarvan overal inzetbaar kunnen zijn, meldt het NII.

Minister Dikan gaat ook in op de kritiek vanuit de samenleving over de opdeling van Marowijne in twee bestuursressorten. Degenen die het district kennen zullen weten dat gelet op de fysieke indeling aldaar, de behoefte bestond om Marowijne op te splitsen in de bestuursressorten Moengo en Albina.

De dc te Moengo zal zich onder meer bezighouden met het eerdergenoemd gebied en de dorpen langs de Cotticarivier, terwijl de burgervader van Albina speciale aandacht schenkt aan de grensstad en de dorpen langs de Marowijnerivier.

Met dit besluit is het beheer over Marowijne beheersbaar geworden en zijn de dc’s ook dichtbij de bevolking. Met deze nieuwe indeling hoopt minister Dikan dat de achterstand in Marowijne die groot is, snel wordt ingelopen.

De bewindsman benadrukt dat de mutaties in het dc-korps enkel en alleen te maken hebben met het boeken van maximale prestaties in de districten en ressorten.

Overige berichten