Multidisciplinaire oefening brandweer Suriname en Frans-guyana op Oost-Westverbinding

Tussen het Korps Brandweer Suriname (KBS) en de Frans-Guyanese brandweer is er geruime tijd een regionale samenwerking op verschillende niveau’s.

Zo werd in het kader van wederzijdse kennisoverdracht afgelopen vrijdag een multidisciplinaire oefening gehouden.

De oefening werd nabij de rotonde van Albina uitgevoerd. Het scenario was dat twee voertuigen, waaronder een oertuig met een Frans-Guyanees kentekennummer met elkaar in botsing kwamen. Totaal waren er acht slachtoffers betrokken bij dit ‘incident’.

Twee van deze ‘slachtoffers’ waren zwaargewond en werden in overleg per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch ziekenhuis. Bij beide voertuigen was er sprake van beknelling.

Aan deze oefening hebben 25 Frans-Guyanese en 15 Surinaamse brandweermannen deelgenomen. Verschillende relevante actoren z.a. het Nationaal Leger, Korps Politie Suriname, Regionale Gezondheidsdienst en het Marwina ziekenhuis, hebben aan deze oefening meegedaan.

Het doel van deze training was tweeledig. Ten eerste om de opgedane kennis en vaardigheden van de eerder verzorgde first responder trainingen te toetsen en ten tweede een beeld te verkrijgen van het ‘response gedrag’ van de relevante actoren bij deze multidisciplinaire oefening.

Deze oefening had een veilig verloop en duurde ongeveer vier uren. De evaluatie op medisch en brandweer-technisch gebied, vindt nog op een nader te bepalen tijdstip plaats.

Overige berichten