Multidisciplinair team geïnstalleerd voor controle houtsector

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Financiën en Planning heeft een taskforce ingesteld die ervoor moet zorgen dat bij het exporteren van hout alle formaliteiten conform worden nageleefd en de daarbij verschuldigde rechten (belastingen) ook juist en volledig worden aangegeven en betaald.
Dit betekent nu dat vanaf het uitgeven van een houtconcessie tot het exporteren van hout volgens de geldende regels moet geschieden.
De taskforce heeft tot taak alle processen binnen deze sector goed in beeld te brengen en te controleren op de naleving van wet en recht.
Gegevens van de diverse diensten zullen met elkaar worden vergeleken en de hieruit verkregen informatie zal worden geanalyseerd, wat moet bijdragen tot een effectieve en efficiënte controle en dus met het doel: ordening van de sector. Deze manier van samenwerken moet leiden tot een betere handhaving van wet en recht.
Deze taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname (KPS), Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en de Belastingen.
De taskforce functioneert rechtstreeks onder de directeur der Belastingen en de dagelijkse leiding is in handen van Andreas Wanabo, Adjunct Verificateur bij de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen (Douane).
Tijdens deze installatiebijeenkomst benadrukte minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning dat eenieder mag verdienen binnen de housector, maar dat dit wel binnen wet- en regelgeving moet geschieden, waarbij de overheid ook haar fair share daaruit krijgt.

Add Comment