fbpx

Muloleerlingen krijgen informatie over het maritiem wezen

De Kustwacht en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) hebben gezamenlijk, voor het tweede opeenvolgende jaar, een open dag georganiseerd voor muloleerlingen van de 4e klas. Het beoogde doel is om de studenten wat meer informatie te verstrekken over het maritiem wezen in Suriname en bij hen alvast de interesse aan te wakkeren voor een carrière binnen de maritieme sector.

Het tweede doel van deze open dag was om een bijdrage te leveren aan de bekendheid van beide organisaties.

Naomi Wartes, hoofd Human Resource Manager (HRM) van de Kustwacht, vertelt dat aan de leerlingen het reilen en zeilen binnen de Kustwacht is bijgebracht. “Wat doet de kustwacht? Wat houdt de kustwacht in? Wat zijn de taken en bevoegdheden van de kustwacht? En wat zijn de vereisten om kustwachter te worden?” Dat zijn allemaal vragen die door de leerlingen werden gesteld en waarop zij antwoord hebben gehad.

BEKIJK OOK
Suriname laat zich tijdens Earth Hour 2023 horen voor de jaguar

Het personeel van de Kustwacht en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) hebben de aanwezige muloleerlingen klassikaal wegwijs gemaakt in de werkzaamheden van de Kustwacht.

Apart van deze groep van leerlingen waren er ook studenten van het NATIN en het Polytechnisch College, die werden rondgeleid en nader werden geïnformeerd over de maritieme sector. In deze gaat het om een specifieke groep studenten die reeds te werk is gesteld bij de Kustwacht en de MAS.

De Kustwacht is in september 2013 ingesteld en heeft als missie het voorkomen, vaststellen en optreden bij noodsituaties en tegen ongewenst gedrag. Dit ter bescherming van de rechtsorde, de veiligheid en de persoonlijke levenssfeer. Een specifieke missie van de Kustwacht is het voorkomen van illegale visserij en het beschermen van de natuurlijke hulpmiddelen in de Surinaamse wateren.(GFC)