fbpx

Motivatieboodschap NJP

Beste jongeren, studenten en examenkandidaten,
De examens op de VOS – scholen zijn onlangs van start gegaan. In dit kader nemen wij van het Nationaal Jeugdparlement het initiatief jullie allemaal de moed in te spreken en heel veel succes toe te wensen met de examens.

Probeer je de komende dagen te concentreren op je studie zodat je de beste resultaten kunt behalen. Haal het maximale uit jezelf, zet je volledig in voor de examens. Ontwijk mogelijke stoorzenders of andere zaken die geen betrekking hebben op je studie/lessen.

Je diploma is de beste beloning die je jezelf kan geven. Ga elke dag weer met frisse moed naar de examens toe.

Stimuleer elkaar, spreek elkaar goede moed in, studeer samen waar het kan en help elkaar. Al met al wees een grote steun voor elkaar en bovenal heb geloof in jezelf.

Wees positief over jezelf en boek je eigen succes. Geef niet op!!!

De toekomst, onze toekomst is nu. Wij als jongeren moeten dus ook nu laten zien dat wij het aankunnen.

Namens het Nationaal Jeugd Parlement van Suriname
Heel veel succes en alle kracht toegewenst!