Motivatie en – educatiesessie voor zesde klassers Coronie

Het ressortraadslid van Totness, Mildred Masé, heeft de vorige week een motivatie- en educatiesessie gehouden voor de zesde klassers van de OS -Totness ,Salemschool, Gerardtschool en St. Antoniusschool. De districtscommissaris van Coronie, Remie Tarnadi, heeft de leerlingen toegesproken om zich flink in te zetten tijdens de toets en de best geslaagden zullen een cadeau van hem ontvangen. Verder wenste hij hen succes toe.

Er zijn bemoedigende en inspirerende woorden tot de leerlingen gericht door werknemers van Spang Makandra, de ondervoorzitter van de districtsraad en voorzitter van de ressortraad Totness. Ook heeft de artiest Pinas Emanuel enkele liederen ten gehore gebracht, meldt BIC Coronie.

Masé haalde aan dat zij het als haar taak beschouwd om kinderen op een speciale manier te inspireren hun best te doen, zodat zij betere prestaties kunnen leveren. Voor haar is het heel belangrijk dat kinderen succesvol worden in de maatschappij. Aan de leerlingen heeft zij een beroep gedaan om hun studie heel serieus te nemen, want de jeugd van vandaag is de toekomst van morgen.

De leerlingen ontvingen aan het eind een presentje van Telesur. Masé voegde tenslotte eraan toe dat er een grote verrassing is voor de best geslaagde.(GFC)