fbpx

MOP stelt bouwstenen vast voor ontwikkeling tot 2050

GFC NIEUWSREDACTIE- President Chandrikapersad Santokhi van Suriname heeft in de Nationale Assemblee opgemerkt dat het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP 2022-2026) toekomstgericht is.

Het staatshoofd heeft ’s lands vergaderzaal onderstreept dat het plan de bouwstenen vaststelt voor ontwikkeling tot 2050.

“Het MOP gaat niet over de actuele problematiek, maar geeft een perspectief voor de komende jaren. Het identificeert ook de kansen, die wij als natie kunnen benutten.”

De regeringsleider heeft een toekomstbeeld geschetst, waarin eenieder binnen het stelsel van wet en recht zelf besluiten kan nemen over het realiseren van zijn eigen potentieel, dit met inachtneming van de duurzaamheid van de omgeving.

BEKIJK OOK
Brokopondo Slagbalbond ontvangt sportmateriaal van ROS

President Santokhi geeft verder aan dat in de toekomst elke inwoner trots moet zijn om te leven in een Suriname, dat welvaart en welzijn biedt.

Het staatshoofd heeft een opsomming gemaakt van normen en intenties die hoog in het vaandel gehouden zullen moeten worden. Democratie, rechtstaat en mensenrechten, strategisch buitenlandse politiek en goed bestuur staan hoog op agenda.

Daarnaast moeten zekerheid van energie, water, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, communicatie en sociale voorzieningen gegarandeerd zijn.