fbpx

Monitoringssysteem voor Carambola fruitvlieg geheractiveerd voor veiligstelling export naar EU

GFC NIEUWS- Vanwege de verscherpte regels die gelden voor export van groenten en fruit naar de Europese Unie (EU) zijn landbouwvoorlichters, ressortleiders en een fruitopkoper in Nickerie breedvoerig geïnformeerd over het voorkomen, herkennen en bestrijden van de Carambola fruitvlieg, mope fruitvlieg, en de Mango seed weevil.

De informatie is gegeven in de vergaderzaal van het Overliggend Waterschap Multi-purpose Corantijn Project (OWMCP).

Er is bijzondere aandacht besteed aan de manja fruit. Deze werden tot 2016 uit verschillende delen van ons land geëxporteerd, maar vanwege het feit dat het voorkomen van fruitvliegen op verschillende momenten is gerapporteerd, is geadviseerd om nu alleen manja’s uit het district Nickerie voor export aan te bieden.

Vanwege de nogal vochtige bodem, waardoor de larven van de diverse fruitvliegen in een vroeg stadium doodgaan, komen er in dit district namelijk heel weinig van deze fruitvlieg (Mango seed weevil) voor.

De EU stelt in haar regelgeving, dat het gebied waaruit het fruit afkomstig is totaal vrij moet zijn van fruitvliegen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft tot 2014 geregeld een monitoringssysteem voor de fruitvlieg in stand gehouden. Deze is nu met het opzetten van vallen voor de fruitvlieg geheractiveerd.

BEKIJK OOK
PL herdenkt samen met first lady en 'Jawa' parlementariërs van NDP en VHP Javaanse immigratie te Mariënburg

LVV-Regio West zorgt in deze voor de begeleiding van de producenten van manja. Indien er toch fruitvliegen in Nickerie voorkomen, is het meestal doordat deze uit andere delen van ons land zoals Apoera, Saramacca en Coronie in vruchten is meegenomen.

Vanwege het veiligstellen van de export, zal in de toekomst, het verboden zijn fruit uit andere delen van ons land naar Nickerie te brengen. Dit verbod zal niet gelden voor ananas, bacove, awara’s en verscheidene andere vruchten, omdat deze niet worden geplaagd door de fruitvlieg.

De training is verzorgd door fruitvliegdeskundige Alies van Sauers-Muller.