fbpx

Monitoringscommissie Decent Work Country Programma Suriname 2019-2021 geïnstalleerd

GFC NIEUWS- Vandaag is de Monitoringscommissie Decent Work Country Programma Suriname 2019-2021 (DWCP-SUII) officieel geïnstalleerd door minister Soewarto Moestadja van Arbeid.
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven wordt in deze commissie vertegenwoordigd door Steven Mac Andrew en Kamlesh Ganesh.
Vanwege Covid-19 waren niet alle commissieleden aanwezig tijdens de installatie. De ingeplande meetings van de commissie worden ook zoveel als mogelijk digitaal gehouden.
Het eerste programma omvatte 24 concrete outputs. Het EESE programma is strikt genomen volledige gerealiseerd qua voorgenomen activiteit en is een voortgaand en continue proces. Een simplistische meting op basis van punten brengt met zich mee dat ervan mag worden uitgegaan dat 60.4 % van het programma was uitgevoerd bij het formeel verstrijken daarvan eind 2016.
Verder was 39.6% nog een preliminaire en conceptuele fase. Nominaal kan gesteld worden dat van de activiteiten 50% volledig was uitgevoerd, 20.8% in een gevorderde stadium van uitvoering was en 29.2% in een preliminaire of conceptuele fase verkeerde.
In het nieuwe programma zien we onder andere als programmaonderdelen nu: ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid, ondersteuning van ondernemerschap in het kader van Decent Work, productiviteitsbevordering, sociale zekerheid,
kinderarbeid, ratificatie van verdragen, arbeidswetgeving, versterking van de Arbeidsinspectie, instelling van de Arbeidskamer, versterking van Bemiddelingsraad, uitvoering van surveys en capaciteitsversterking en versterking van
sociaal dialoog.
Na de installatie is het daar aanwezig deel van het team meteen gestart met een voorgesprek rond de aanvang van de werkzaamheden.
Komende week start de commissie met het opstellen van haar werkplan.

BEKIJK OOK
Tijdens ECD-controle in Latour en Helena Christinaweg diverse overtredingen geconstateerd