Mogelijkheden voor zonne-energie Lebi Doti en omliggende dorpen

Los van het feit dat de dorpen Lebi Doti, Pisian en Baku zich gelukkig mogen prijzen met kwalitatief drinkwater, had minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen eerder deze week nog meer goed nieuws.

In zijn gezelschap waren er personen die de omgeving willen voorzien van elektriciteit, in de vorm van zonne-energie. De dorpen zijn momenteel aangewezen op brandstof vanuit Paramaribo, maar dat kent soms stagnaties, onderkent de minister.

Met het ontwikkelen van het plaatselijke zonne-energieproject moet het gebied nu nog meer de beschikking hebben over elektriciteit.

Er is reeds onderzoek verricht en dit wordt verder gecontinueerd. Ook zal dit project zodra het af is, de nodige zorg moeten krijgen zoals de oproep werd gedaan ten aanzien van het drinkwaterproject.

Minister Dodson wil Lebidoti en omgeving als voorbeeld stellen voor de overige delen van het binnenland hoe de ontwikkeling van de dorpen kan plaatsvinden.(GFC)

Overige berichten