fbpx

Moet je wel protesteren?

INGEZONDEN Moet je wel protesteren? En waarom wel? Om je ontevredenheid te demonstreren? Prima. Wat dan? Terug naar business as usual?

Dan is alles slechts therapie geweest voor de demonstranten, een uitlaatklep voor opgekropte emoties en tegen stress. Of wil je protesteren om af te breken zonder oplossingsmodel of vooruitzicht op verbetering?

Dat is dan nog erger dan nu. Vandaar dat wij ook regelmatig volksprotesten meemaken. Na verloop van tijd wanneer de problemen verergeren, begint het protesteren opnieuw.

Op deze wijze blijven wij gevangen in een vicieuze cirkel van protesteren, tijdelijke verlichting en armoede. Met andere worden zonder doel en duidelijke concrete eisen heeft protesteren weinig zin en geen nut.

Nakoming verkiezingsbeloften

Welke verkiezingsbeloften zijn de regering en De Nationale Assemblee (DNA) niet nagekomen en wat kan er daaraan gedaan worden? Daarvoor heeft een ieder het recht om de straat op te gaan en heftig te protesteren.

Nepotisme, oligarchie en belangenverstrengeling hebben partijdigheid, corruptie, verspilling, diefstal en geheimzinnigheid in stand gehouden. Hierdoor wordt de functionering van ons politiek-bestuurlijke systeem weerhouden om objectiviteit, rechtmatigheid, doelmatigheid, rechtvaardigheid en transparantie te realiseren en is de armoede bijna ondraaglijk geworden in praktisch alle opzichten.

Welke minimale eisen zouden verlichting kunnen brengen voor de samenleving?

Allereerst zou de begroting van het Kabinet van de President gesaneerd moeten worden; volgens De West – LONEN PERSONEEL KABINET PRESIDENT BIJKANS 1 MILJARD PER JAAR? – zouden de lonen bijna 1 miljard SRD zijn, terwijl er aan vervoer 70 miljoen SRD wordt uitgegeven. Daarnaast zou je de volgende zaken kunnen eisen:

OOK INTERESSANT
Ambassadeur Sitaldin: Toegang tot veilig en gezond drinkwater is een collectieve verantwoordelijkheid

• Corruptie uitbannen in alle overheidsorganen alvorens de prijzen aan te passen;
• Belastingvrije grens van SRD10.000,00 per maand;
• Minimumloon van SRD50,00 per uur;
• Friends & family en belangenverstrengeling eruit en wettelijk verbieden;
• Het vermogen van regeringsleden, DNA-leden en staffunctionarissen notarieel vastleggen;
• Dubbele overheidssalarissen en onredelijke jaarlijkse bezoldigingen wettelijk afschaffen;
• DNA-lidmaatschap tot een voltijdse baan maken en andere functies verbieden;
• De grondwettelijke eis voor behoorlijk bestuur van politieke partijen sanctioneren;
• Financiering van politieke partijen transparant maken en sanctioneren;
• Afzettingsprocedure voor de president en vicepresident wettelijk invoeren;
• Districtscommissarissen rechtstreeks doen kiezen;
• De wet openbaarheid van bestuur, het bestuursrecht en de Nationale Ombudsman invoeren.
Op deze manier kun je zowel de politiek-bestuurlijke orde als de Trias Politica gezond maken en een fundament leggen voor groei, verbetering en ontwikkeling in ons aller belang.

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD
Eerst het Volk, dan de Rest