fbpx

Moestuinproject voor Creche Sophia’s Lust

GFC NIEUWS- De Sophia crèche te Sophia’s Lust heeft nu ook een moestuin.

Dit project is onderdeel van het plan om alle overheidscrèches te voorzien van een dergelijke tuin. Hierdoor wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid van deze opvanginstelling.

Minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, heeft afgelopen week officieel deze tuin bij Sophia Crèche in gebruik genomen.

Bij die gelegenheid heeft de bewindsman een plantje in de grond gestopt en gaf aan vanwege het belang van dit project te zullen meewerken dat de tuinen bij de overige opvanginstellingen, in gebruik worden genomen.

BEKIJK OOK
Wegomlegging in verband met defilé 25 november

Volgens Armand Moesan, trekker van dit project, beschikken enkele overheidscrèches al over hun eigen moestuin. Het project is in 2016 begonnen en werd gestart bij Huize Ashiana. Daarna volgden de Esther Stichting. Nu zijn de crèches aan de beurt.

Volgens Moesan is het streven om december 2019, alle opvanginstellingen voor kinderen van een moestuin te voorzien. De crèches kunnen nu voorzien in hun eigen behoeften, als het gaat om groenten.