Moestadja wil kwaliteit leven mens met een beperking verbeteren met werkgelegenheid

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft ‘de Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking’ ontvangen voor een werkbespreking. Bij deze gelegenheid heeft de bewindsman benadrukt dat middels het stimuleren van werkgelegenheid hij de kwaliteit van het leven van mensen met een beperking wenst te verbeteren.

De minister zal zich sterk voor maken dat de arbeidsmarkt steeds meer mogelijkheden schept voor deze groep om zich gelukkig te voelen. De participatie en betrokkenheid van deze groep aan de samenleving dient volgens Moestadja te geschieden op basis van de ontwikkelingsconcepten: decent work inclusieve ontwikkeling. De mobilisatie van deze groep vereist weliswaar een integrale aanpak vanuit zowel de overheid, maatschappelijke groeperingen als het bedrijfsleven.

Intussen heeft het ministerie een wetsontwerp “Gelijke Behandeling” voorbereid ter bescherming van onder andere personen met een beperking op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Het ontwerp is nu voor commentaar bij het Arbeidsadviescollege (AAC). Ook heeft het ministerie een werkruimte ter beschikking gesteld aan de stichting Wan Okasi die deel uit maakt van de Alliantie. Vanuit deze ruimte wordt het secretariaat van de Alliantie beheerd.

Thans treffen werkarmen van het ministerie voorbereidingen om middels trainingen, bij deze groep competenties te ontwikkelen met de bedoeling dat zij als kleine zelfstandigen hun brood kunnen verdienen. Het gaat in deze om de werkarmen: de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE). Ook worden voorbereidingen getroffen om in het tweede Decent Work Country Programme extra aandacht te besteden aan deze speciale groep.

De Alliantie is een initiatief van de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven (VSB), die wordt ondersteund door het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). De Alliantie heeft als doel het promoten van werkgelegenheid en ondernemerschap bij personen met een beperking in Suriname. De proclamatie van deze bundeling vond in februari 2018 plaats.(GFC)