fbpx

Moestadja en Venezolaanse ambassadeur bespreken afvloeiing personeel

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de Venezolaanse ambassadeur, Olga Diaz Martinez, ontvangen voor een informatieve bespreking. De minister heeft bij deze gelegenheid op 20 december, de ambassadeur inzicht verschaft in procedures en wettelijke bepalingen met betrekking tot afvloeiing van personeel.

Gezien de goede vriendschapsbanden tussen de regeringen van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en Suriname, heeft de minister gemeend de ambassadeur persoonlijk te ontvangen.

Volgens de ambassadeur is vanuit de Venezolaanse regering de instructie gegeven aan alle buitenlandse posten wereldwijd, om hun exploitatiekosten beheersbaar te houden. Dit omdat Venezuela zich nu door een financiële crisis worstelt.

BEKIJK OOK
Ambassadeur VS wil goede samenwerking met EZ

Intussen heeft de ambassadepost in Suriname een saneringsplan in overweging, waarbij niet is uitgesloten dat voor een deel van het personeel ontslagvergunning zal worden aangevraagd.

De ambassadeur heeft toegezegd dat ze de eventuele beëindiging van de dienstbetrekking met een deel van het personeel zal doen geschieden volgens Surinaamse wet en recht.

Het ministerie van Arbeid zal erop toezien dat de afhandeling van deze kwestie op een correcte manier geschiedt voor zowel de ambassade als het personeel.(GFC)