fbpx
Modernisering Basisonderwijs

Het basisonderwijs is nagenoeg aan modernisering toe. Zoals ik eerdere artikels heb geschreven, moeten we vooral het accent leggen op taak volwassen onderwijs in plaats van controlerend onderwijs.

Willen we in Suriname onze toekomstige kinderen concurrerender maken in het onderwijs, dan moeten een aantal simpele voorstellen worden onderzocht en worden gerealiseerd.

Een kind tussen de 0 en 7 jaar heeft het vermogen om net als een computer “geprogrammeerd” te worden. Dit wil zeggen dat tijdens deze levensfase alles wordt nagebootst en na gesproken. Het kind is zelfs in staat om handelingen (gedragingen) na te doen, denk aan het aanzetten van de radio of televisie of aan een mobile telefoon, iPad of computer.

Hoewel het kind geen flauw benul heeft over de gevolgen, van zijn/ haar handelen is het kind instaat het zelfde resultaat te bereiken. Een ander voorbeeld is een vreemde taal leren. Hoewel de betekenis van de woorden niets zeggend zijn, kan het kind naar gelang van tijd worden herkennen en zinnen formuleren.

Na het zevende jaar kan het kind niet meer ” geprogrammeerd” worden. Dat wil zeggen dat het kind alles wat hij/ zij heeft meegekregen in hun levensfase van 0-7 jaar blijvend is en moeten ze in staat worden geacht, zware traumatische ervaringen te kunnen herinneren.

Met deze wijsheid kunnen we kinderen mogelijk meer ontwikkeling bijbrengen, dan we voor mogelijk hielden.

Derde levensjaar

In het derde levensjaar gaat een kind naar de opvang of peuter speel zaal. Daar komt het kind in aanraking met de zelfde leeftijdgenoten, die de zelfde ontwikkeling mee maken. Het bevorderd de omgang met anderen, verdraagzaamheid en acceptatie.

De ontwikkeling moet spelenderwijs worden gestimuleerd. Tijdens deze levensfase leert het kind nee zeggen tegen alles waartegen hij/zij zich verzet, zonder echt de betekenis hiervan te beseffen. Het wordt ook wel de “nee” fase genoemd. Herhalingen zijn belangrijk voor het kind om te leren onthouden en te herkennen.

Een kind van deze leeftijdsfase heeft de neiging om bijvoorbeeld een tekenfilm of een lied, uitputtend te herhalen. Zeker als dit op een dvd of cd staat. Het drijft de ouders soms wel tot wanhoop, maar voor het kind is het essentieel om de woorden, klanken en accenten te leren herkennen en te begrijpen.

Leerdoelen bijstellen

Daarom is het van belang om de leerdoelen bij te stellen. Het kan goed mogelijk zijn, dat een kind in zijn derde levensjaar begint te leren tellen. Een kind is op deze leeftijd visueel ingesteld dus kan een telraam ter ondersteuning, van pas komen.

Herhaal onuitputtelijk het tellen van 1 tot en met 10. Wanneer het kind in de eerste klas beland waar aandacht wordt besteed aan rekenen, heeft het kind een voorsprong. Niet alleen is het herkenbaar, maar ook genoeglijk om mee te doen.

Zo kan in de eerste klas al worden gekeken als de kinderen de grenzen van ons land kunnen leren en onthouden en deze aanwijzen op de kaart. Hieraan moet een maximum verbonden worden.

Maar door leerdoelen eerder te onderwijzen, kunnen kinderen hun groei en ontwikkeling in evenwicht brengen. Het vergt geduld en passie van leerkrachten om deze nieuwe manier van leren over te brengen.

Het laat zien, hoe snel een kind zich ontwikkeld en welk kind heeft meer aandacht nodig dan de andere. Het is aan te bevelen dat leren een kind uitdaagt en niet verveeld. Daarom moeten snel ontwikkelde kinderen niet worden geremd. Het is aan de leerkracht om het lesprogramma aan te passen in samenspraak met de ouders en of verzorgers.

Door steeds eerder te beginnen met leerdoelen, maken we onze kinderen verbaal sterker en weerbaarder. Hun kansen nemen toe en kunnen ze concurreren met kinderen in het buitenland.

Handreiking

Met deze handreiking hoop ik onderwijs instellingen, te hebben geïnspireerd, om versneld onderzoek te doen naar leerdoelen en deze te verschuiven, zodat de kinderen, onze toekomst het nog beter gaan doen in de regio.

Jerrel Burleson

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.