Mobilisatiemissie binnenland succesvol

De mobilisatiemissie van de verkiezingswerkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken naar Boven-Suriname is succesvol verlopen.

De dorpsleiding en bewoners zijn op de hoogte gesteld over de komst van de missie naar de verschillende gebieden in juni en juli 2019. Ze zijn ook in kennis gesteld over de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd en wat de mensen moeten meenemen om hun burgerzaken in orde te maken. Dit zegt Anastatia Kanapé-Pokie, coördinator werkgroep Binnenland.

Opluchting

Het team van Binnenlandse Zaken was van 21 tot 25 mei in het Boven-Suriname gebied en werd heel warm ontvangen. “De dorpsleiding en de bewoners juichen de missies toe”, zegt Pokie. “Het is voor hen een echte opheldering en opluchting om te mogen vernemen dat tijdens de missies de bewoners in het gebied in de gelegenheid zullen worden gesteld om onder andere een verzoek te doen tot verbetering van hun brondocumenten. Wij treffen nu voorbereidingen om de gebieden in juni en juli aan te doen. De eerste missie gaat op 10 juni van start met werkzaamheden in het Boven-Suriname gebied. Tijdens deze missies zullen er meer dan zestig dorpen worden aangedaan, van Stonuku tot en met Duwatra. Na het Boven-Suriname gebied, zullen het Boven-Marowijne gebied en de Inheemse dorpen Kwamalasemutu, Alalaparu en Coeroeni ook aan bod komen.”

Werkzaamheden missies

Tijdens de missies zullen de persoonsgegevens van de burgers worden gecontroleerd en het centrale bevolkingsadministratiebestand worden geactualiseerd. Identiteitsgerechtigden in het binnenland zullen worden voorzien van een geldige identiteitskaart en mensen die geen geboorteakte hebben, zullen in de gelegenheid worden gesteld om een verzoek tot aanvulling van de Registers van de Burgerlijke Stand te doen.

Aangiften van overlijden voor zover deze niet hebben plaatsgevonden, kunnen alsnog worden gedaan, zodat ook deze registers verder kunnen worden geactualiseerd. Voor deelname aan de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2020, is het hebben van een geldige identiteitskaart erg belangrijk. Veel burgers in het binnenland zijn hiervan afhankelijk en beschikken meestal niet over andere legitimatiebewijzen zoals een rijbewijs of een paspoort.

Om de CBB-bestanden actueel te houden, zullen ook verzoekschriften van verhuizingen door de missiegroep worden opgemaakt, waardoor burgers op het juiste adres staan vermeld. Een juiste adres is noodzakelijk voor de indeling op de verschillende stembureaus.

Overige berichten