Mobiele toiletten voor onder water gelopen bewoners Saramacca

GFC NIEUWSREDACTIE- De Gangaram Pandayweg voorheen bekend als Larecoweg in Saramacca is gedeeltelijk onder water gelopen.

Ook de percelen, huizen en toiletten van de bewoners zijn onder water met alle gevolgen van dien.

De mensen moeten thans hun behoeften doen op hoger gelegen delen in open lucht wat als mensonterend en onhygiënisch bestempeld kan worden.

De districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi- Durga, heeft na rapportage van de bestuursdienst contact opgenomen met het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing voor hulp.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Man met gigantisch gezwel in maag wacht door corona al 15 maanden lang op operatie

Ook heeft de districtscommissaris contact opgenomen met de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuel, om de ontstane situatie te Larecoweg met haar te bespreken.

De minister van ROS heeft op voorstel van de districtscommissaris direct mobiele toiletten laten aanrukken om de 25 gezinnen die daar onder water zitten te helpen.

Vooral voor de vrouwen en kinderen die in deze het hardst zijn getroffen moeten deze mobiele toiletten als eerste hulp gezien worden.

De mobiele toiletten zullen voorlopig door de onderwater gelopen gezinnen gedeeld moeten worden.

De districtscommissaris heeft samen met het DNA-lid Rajindre Debie een bezoek gebracht aan het getroffen gebied te Gangaram Pandayweg.

Overige berichten