Misiekaba: opvattingen verschillende belangengroepen vage opwellingen

GFC NIEUWS- NDP-topper André Misiekaba tevens minister van Sociale Zaken & Volkshuisvesting komt tot de conclusie – na de verklaringen en opvattingen van de verschillende belangengroepen te hebben doorgenomen – dat zij niet verder zijn gekomen dan hele algemene en vage opwellingen.

“Soms neigen die opwellingen naar bedreigingen zoals we gaan de banken sluiten en we gaan staken of we gaan niet meewerken. Deze werkwijze is ons niet onbekend, integendeel. De groepen die we hebben gehoord hebben grote belangen in de valutasector. Sommige van hun hebben enorme (woeker) winsten gemaakt over de ruggen van de burgers. Of denkt men dat we dat niet weten?”

“Sommige van deze belangengroepen hebben nooit willen meewerken aan ordening van de valutasector. Ze waanden zich ongrijpbaar. Ik lees gelukkig dat ze nu serieus bereid zijn in dialoog te treden met regering en DNA”.

“Bij deze is de hamvraag, welke regering de prijs- en koersopdrijving zoals ze zich manifesteren zou toelaten? Het antwoord is duidelijk, geen enkele regering,” schrijft Misiekaba op social media naar aanleiding van de vele kritieken over de aanname van de “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren”.

Misiekaba: “er is niets onduidelijk aan de wet. Daarom maken algemene oproepen en bedreigingen geen indruk op me. Aan VSB, SBV, SURVAM en alle anderen die bezwaren hebben verzoek ik, geef het bezwaar concreet aan. We hebben niets aan de oproep om de wet niet af te kondigen. Hoe dan niet? Moet die chaos die er heerst niet aangepakt worden?”

Hij vervolgt: “ik erken dat de regering missers heeft gehad, ik erken ook dat ons financieel-economisch systeem nog tal van zwaktes kent. Voorts erken ik dat deze wet alleen geen oplossing biedt. Toch kan de anarchie die er thans heerst niet toegeschreven worden aan de vorengenoemde minpunten”.

“Overheidsingrijpen was dus noodzakelijk! Ik vraag daarom aan de opponenten van de wet, welke artikelen precies het probleem vormen. Kunnen die artikelen herschreven worden? Wat moet die nieuwe formulering precies zijn? Of kan er worden aangegeven wat er in de wet ontbreekt. Ik kijk vol belangstelling uit.”

Wat er volgens Misiekaba verder moet gebeuren:

1.De president moet de wet bekrachtigen (van zijn handtekening voorzien) en laten afkondigen door binnenlandse zaken. Zonder deze handeling is de wet niet in werking. Ik zie niets dat de president kan weerhouden om de wet in werking te doen stellen.

2. De opposanten van de wet kunnen vervolgens hun bezwaren concreet voorleggen aan de regering/DNA.

3. Als de bezwaren gegrond zijn, zal DNA en regering zich over buigen en eventueel komen tot aanscherping van de wet.

4. Aanvullende maatregelen, zoals importbeperking (van niet essentiële goederen) en ordehandhaving op het prijzenfront ter hand nemen.

Overige berichten