fbpx

Misiekaba: NDP afgedwaald van idealen en streven om sociaal rechtvaardige samenleving te creëren

GFC NIEUWS- “NDP is afgedwaald van haar idealen en het streven om een sociaal rechtvaardige samenleving te creëren,” zegt ex-NDP-topper Andre Misiekaba vanmorgen in een verklaring.
“Onder het bewind van tien jaren NDP, waar ik prominent deel en onderdeel van ben geweest, lijkt de kloof tussen arm en rijk veel groter te zijn geworden. Dit is niet waarvoor ik mij heb ingezet en waarvoor ik mij verder wil inzetten. Ik heb daarom besloten daar in ieder geval consequenties aan te verbinden en uit de NDP te stappen,” schrijft Misiekaba.
Hieronder de volledige verklaring
Per 28 juli 2020 heb ik schriftelijk alle functies binnen de NDP neergelegd en per dezelfde datum het lidmaatschap van genoemde partij opgezegd. In het verlengde hiervan zal maandag aanstaande ook het lidmaatschap van De Nationale Assemblee worden opgezegd c.q. de DNA-zetel terug worden gegeven.
Op woensdag 29 juli heb ik met de voorzitter van de NDP een bespreking gehad met betrekking tot mijn uittreden. Het was een zeer bewogen gesprek. De NDP-voorzitter gaf evenwel zijn zegen aan mijn vertrek uit de partij.
In de afgelopen tien jaren heeft de NDP veel gedaan om de ontwikkeling van ons land op gang te brengen. Op onder meer infrastructureel – en sociaal maatschappelijk vlak zijn er bergen verzet. Deze prestatie wordt extra aangedikt wetende dat de financiële middelen, als gevolg van de teruggelopen prijzen van goud en aardolie, bijzonder schaars waren. De Covid-19 crisis maakte het er niet makkelijker op.
Dat het volk ondanks alle inspanningen niet tevreden is over de verrichtingen van de NDP-regering is overduidelijk. Had de partij in 2015 landelijk ruim 117.000 Surinamers achter zich, viel zij in 2020 terug naar 65.862 stemmen; een terugval van circa 45%.
De verschrikkelijke interne partij strubbelingen zullen vast een rol hebben gespeeld bij de enorme terugval. Genoemde strubbelingen zijn nimmer zo manifest geweest.
Ik ben van mening dat de NDP is afgedwaald van haar idealen en het streven om een sociaal rechtvaardige samenleving te creëren. Onder het bewind van tien jaren NDP, waar ik prominent deel en onderdeel van ben geweest, lijkt de kloof tussen arm en rijk veel groter te zijn geworden. Dit is niet waarvoor ik mij heb ingezet en waarvoor ik mij verder wil inzetten. Ik heb daarom besloten daar in ieder geval consequenties aan te verbinden en uit de NDP te stappen.
Ik dank de NDP voor de politieke scholing die ik mocht genieten. Voorts dank ik alle structuren van de partij die met mij hebben samengewerkt.
Tenslotte gaat een heel speciaal woord van dank uit naar alle mensen die in al de verkiezingen persoonlijk op mij hebben gestemd.
Er zijn verschillende (politieke) perspectieven die zich nu al hebben aangeboden. Ik vraag echter mij tijd van beraad en bezinning te gunnen op dat ik kan nagaan op welke wijze ik mij verder voor land en volk kan inzetten,” aldus Misiekaba

BEKIJK OOK
Surinaams Vrouwen Kollectief en Organic Movement