Misiekaba gaat in op positieve ontwikkelingen in Suriname

Bij de start van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee stond NDP-fractieleider als eerste spreker stil bij een aantal positieve ontwikkelingen die zich voordoen in Suriname.

Deze zaken geven volgens hem duidelijk aan dat ons land qua ontwikkelingen op de goede weg is ondanks het feit dat enkele jaren terug Suriname werd door een economische crisis.

Misiekaba noemde de activiteiten van Staatsolie om ondernemers erop te wijzen op de mogelijkheden welke de te verwachten olievondsten voor onze kust met zich zal meebrengen.

Wat de parlementariër ook als mijlpaal ziet is de aanname van de Elektriciteitswet en de Wet voor instelling van een Energieautoriteit die grote mogelijkheden hebben gecreëerd in de energiesector. Er zijn volgens Misiekaba aardig wat aanvragen om in deze sector te investeren.

De volksvertegenwoordiger constateert een geweldige bedrijvigheid in de bouwsector vanwege de bouw van duizenden woningen en de aanleg van infrastructuur in stad en district.

De op handen zijnde ontwikkeling van een integrale maritieme strategie en beleid is ook een pluspunt, meent Misiekaba. De toekomst van Suriname ligt op het water getuige de rijke biodiversiteit en niet levende natuurlijke hulpbronnen en de exclusieve economische zone en continentaal plateau.

De parlementariër noemde verder investeringen en de innovatie die de financiële sector in het bijzonder de banken doorvoeren als zeer hoopgevend voor de toekomst.

De Orchideeën en Sierteelt Verenging heeft eindelijk een beschikking gehad voor een stuk grond als voorbeeld van het stimuleren van ondernemerschap door de huidige regering. Niet alleen de grote maar ook de kleine ondernemers krijgen een duw in de rug, vindt Misiekaba.

Het Safe City project juicht Misiekaba ook toe wat betekent dat de veiligheid in het land verder wordt opgevoerd. De criminaliteit zal hiermee verhoogd worden aangepakt.

Volgens het assembleelid is het ook het vermeldenswaard dat de monetaire reserves van Suriname bij de Centrale Bank aan het toenemen is, wat gelijk is aan een dekking van 5 maanden import.

Misiekaba kijkt verder naar de Caricomsessie over transport die in februari dit jaar gehouden wordt. Voor de export van producten is export van essentieel belang, stelde hij.

Hij sloot het rijtje af met de instelling van de Investsur die ervoor zorgt dat investeerders worden aangetrokken. Samen met de heractivering van het KMO-fonds voor de kleine- en middelgrote bedrijven zijn er sterke facilitaire impulsen gegeven aan het ondernemerschap.

Overige berichten