fbpx

Minster Getrouw stelt gemeenschap gerust in kwestie veiligheid scholen

De regering doet er alles aan om ervoor zorg te dragen dat het onderwijsproces geen stagnatie ondervindt.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie stelt in een statement de samenleving hiermee gerust. Hij reageert naar aanleiding van recente berichtgevingen, waarbij een onveilig gevoel gecreëerd is bij de burgers.

Melding kwam bij de politie binnen dat een beroving had plaatsgevonden op een school te Latour, in Paramaribo. “De dag daarop was de volgende rapportage naar mij toe, dat een zwerver zich op het schoolterrein bevond. Natuurlijk ga je dat onveilig gevoel hebben. Wij hebben gelijk na de melding gereageerd door de surveillance op te voeren en de zichtbaarheid van de politie in te voeren. We hebben ook meegenomen het instituut van het buurtmanagement. De buurtmanager heeft de opdracht om dagelijks zo frequent mogelijk in contact te treden met de desbetreffende scholen.”

BEKIJK OOK
Culturele opvattingen binnen samenleving die risicofactoren zijn bij intiem partnergeweld en geweld aanmoedigen

Na afstemming met het ministerie van Defensie is gezorgd voor statische beveiliging. “Ook de militairen zijn aanwezig om het veiligheidsgevoel wederom teweeg te brengen. De minister zegt vervolgens dat niet alleen gaat om de scholen te Ramgoelam en Latour, maar ook scholen elders in het land. “Het is meer een wake-up call dat we hadden, om de handen in elkaar te slaan, ter voorkoming dat het leerproces van onze kinderen wordt verstoord.”

Minister Getrouw zegt verder dat de burgers ervan overtuigd mogen zijn, “dat wij vanuit de regering, met name het ministerie van Justitie en Politie er alles aan zullen doen, zodat ze op een rustige manier naar hun werk kunnen gaan om hun brood te verdienen. Dat zij hun bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen.”