fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ministers van Justitie en Onderwijs juichen Jeugd Correctie Centrum toe

GFC NIEUWS- Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie en Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur juichen het Jeugd Correctie Centrum (JCC) toe.

Afgelopen week vond de opening van de eerste fase van dit centrum plaats, waarbij ook de school in gebruik werd genomen.

Hoewel het beoogde doel nog niet is bereikt, benadrukt minister Getrouw dat men al op het juiste pad is om jeugdigen die aan lager wal zijn geraakt de mogelijkheid te bieden zich corrigeren.

De bewindsman praat bewust niet over straf of een strafinrichting, maar wijst erop dat het om een correctie-instelling gaat. Hij gelooft dat kinderen, die in het JCC gecorrigeerd worden, het verschil kunnen uitmaken in de toekomst.

De bewindsman zegt dat in het leven van elk mens momenten van bloei en ongewenste momenten kunnen voorkomen. In de ongewenste momenten moeten mensen geholpen worden om weer het juiste pad te vinden en weder opgenomen te worden in die maatschappij.

De komst van het Jeugd Correctie Centrum is volgens minister Getrouw het juiste moment om dit te doen. Hij is geneigd te zeggen dat er betere burgers hieruit voortvloeien die ons moeten helpen naar verdere ontwikkeling.

Getrouw wijst erop dat alles staat en valt met ontwikkeling, reden waarom hij ook de school in het centrum verwelkomt. De bewindsman benadrukt dat het niet bij de eerste fase zal blijven. Ook de keuken zal straks een feit moeten zijn. Ook hier zullen de kinderen worden ingezet en op deze manier zullen zij voor eigen consumptie.

Getrouw zegt dat dit ook deel is van het proces om kinderen gereed te maken zodat zij weer opgenomen worden in die samenleving. Hij deed een beroep op de samenleving dat ook die zich klaarmaakt op deze groep burgers op te vangen.

Minister Ferrier toonde zich zeer ingenomen, vooral omdat de eerste fase met de school volgens haar heel lang op zich heeft laten wachten. Ze benadrukt dat de bijdrage van onderwijs bijna vanzelfsprekend is, omdat volgens het Kinderrechtenverdrag elk kind recht heeft op onderwijs.

OOK INTERESSANT
Voor bevordering toerisme: 46 personen Boven-Suriname getraind in basis brood en banket

Vanuit haar ervaring als hoofd van het Bureau Kinder Ontwikkeling (BKO) is de bewindsvrouw heel veel met deze doelgroep bezig geweest. Volgens haar zijn veel van deze kinderen in hun jonge leven veel kansen ontnomen. \

Ferrier: “Op gegeven ogenblik kom je door omstandigheden in conflict met de justitie en dan belandt je in detentie.”

De Onderwijsminister benadrukt dat het dan nog steeds belangrijk is dat de overheid ervoor zorgt aan het kind de kansen die hem of haar al het leven zijn ontnomen, dubbel en dwars terug worden gegeven, dit zodat ze het gevoel krijgen dat er wel rekening met ze wordt gehouden.

Ferrier stak haar blijdschap over het leslokaal (mediatheek) met ICT-mogelijkheden niet onder stoelen of banken: “Ik gun het deze jonge kinderen.”

De jeugddelinquenten tot 17 jaar werden voorheen in de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) opgevangen. Ze zullen nu naar het JCC worden overgebracht. Het gaat volgens het hoofd van het Korps Penitantiaire Ambtenaren (KPA), Regillio Blijd, om ongeveer 20 jeugdigen.

Hij benadrukt dat het niet gaat om een groep veroordeelden, maar jeugdigen die van de rechter een maatregel opgelegd hebben gekregen. Zij dienen dan enige tijd in het JCC te verblijven.

Binnen het centrum genieten ze naast onderwijs ook de nodige ondersteuning en begeleiding. Verder doen zij aan sport en spel en wordt er ook individueel aan ze gewerkt.

Blijd: “De bedoeling is dat ze weer gereed gemaakt worden voor de samenleving. Elke jeugdige die in het CPI of het JCC komt, is eentje te veel, dus we gaan ook aan onze voorlichting naar de samenleving toe moeten werken.”