fbpx

Ministers OW, ROM en LVV horen bewoners te Weg naar Zee aan

GFC NIEUWS- Naar aanleiding van de situatie te Weg naar Zee, waarbij bewoners van onder andere de Brantimakkaweg, vaker te kampen hebben met wateroverlast, is er een hearing gehouden.
Naast de plaatselijke bewoners hebben dr- en rr-leden tezamen met de ministers en vertegenwoordigers van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Landbouw, Veeteelt en Visserij, de bijeenkomst bijgewoond. Deze discussieavond op 20 november was bedoeld om voorstellen te doen en oplossingsmodellen aan te bieden en bekijken hoe het gebied te beschermen tegen het zeewater.
Volgens minister Silvano Tjong Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) zijn de meningen van de buurtbewoners in zekere mate verdeeld rakende de effecten van de kustbeschermingsactiviteiten van professor Sieuwnath Naipal. Het is belangrijk dat de wetenschappers meenemen wat de plaatselijke bewoners denken over de oplossingsmodellen.
“Soms kunnen we veel meer leren van de mensen, maar het is ook goed om open te staan voor de mening van academici, dat is ook ons uitgangspunt. Wij willen meer projecten gaan initiëren. Wij zullen opzoek gaan naar de nodige financiering, zodat de mensen beschermd zijn tegen landdegradatie” aldus de ROM-minister. Hij benadrukt ook dat de voorlichting moet worden opgevoerd, zodat de plaatselijke bewoners op tijd en vooral beter geïnformeerd zijn.
“Een betonnen dam is vooralsnog niet haalbaar, gezien de economische positie van het land. Op lange termijn kan worden geïnvesteerd op het natuurlijk beschermen van de kuststrook. Dit geld niet alleen voor Weg naar Zee maar voor de hele kuststrook. De situatie te Weg naar Zee is vrij ernstig. We hebben voorgesteld om de buurtbewoners te horen. Het ministerie heeft een voorstel dat spoedig kan worden uitgevoerd.”
Dat voorstel hebben we de bewoners reeds voorgehouden, het wachten is op het akkoord van hen. Naast de kritische suggesties zullen de bestekken worden teruggehaald en aanpassingen zullen worden aangebracht. De veronderstelling is dat het voorstel werkbaar kan zijn voor de komende maanden.
De impact van de zeespiegelstijging is niet alleen te Weg naar Zee, maar over de hele kuststrook. Het gaat om een probleem dat zich landelijk voordoet,” gaf de OW-minister ten slotte aan.

BEKIJK OOK
Personeel St. Vincentius Ziekenhuis en Diakonessenhuis: uw zorg kunnen wij niet meer garanderen