fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ministers JusPol, NH en TCT in Kabalebo voor werkbezoek

GFC NIEUWS- Een delegatie van ministers is zaterdag afgereisd naar het bestuursressort Kabalebo.
De delegatie bestaat uit: Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JosPol), David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Het doel van dit bezoek is om zich te oriënteren op de verschillende beleidsgebieden de respectieve ministeries betreffende en het bespreken van de diverse problemen.
Bij dit bezoek zijn er gesprekken gevoerd met de verschillende dorpsbesturen, het Korps Politie Suriname en het Korps Brandweer Suriname. Ook met de bestuursdienst zijn er gesprekken gevoerd.
Transport en manschappen zijn bij de politie de belangrijkste problemen in het gebied, terwijl de brandweer dringend een brandweerkazerne nodig heeft. Ook het opleiden van lokale burgers voor zowel de brandweer als de politie is van essentieel belang.
Bij het ministerie van NH genieten de uitgifte van concessies en het verantwoord ontginnen van delfstoffen hoge prioriteit. De planning voor dit alles zal moeten geschieden in samenspraak met de lokale bevolking.
Op het bord van TCT werd als grootste probleem het transport gelegd. Kabalebo beschikt niet over een eigen dienstboot. Ook het transport over de weg naar Paramaribo geniet de aandacht van de minister. Verder is verbetering van het internet van essentieel belang.
Voor Toerisme is er heel wat potentie in het gebied. In het bijzonder cultuurtoerisme wil de minister van TCT nader gaan bekijken.
Tijdens de gesprekken met de gemeenschappen werden burgers in de gelegenheid gesteld hun grieven bekend te maken aan de ministers. Burgers mochten ook de noden die niet de 3 aanwezige ministeries regardeerden, aanhalen. Deze zullen worden meegenomen voor de andere collega-ministers.

OOK INTERESSANT
Readytex Art Gallery doet met 15 kunstenaars aan Atlantic World Art Fair 2023