Ministeries werken aan oplossingsmodellen voor lachgas

GFC NIEUWS- In het kader van het gebruik van lachgas onder de jongeren heeft minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme maandag een gesprek gehad met de waarnemend directeur Cleopatra Jessurun van Volksgezondheid.
Lachgas is een weerloos, niet irriterend zoetgeurend gas, dat als een narcose middel bij operaties in ziekenhuizen wordt gebruikt.
Bij verkeerd gebruik van lachgas kan het geworden tot een drugssoort, die zeer gevaarlijk is voor de gezondheid van de mens.
De gevolgen die na het gebruik van dit middel kunnen ontstaan, zijn fataal. Momenteel is het populair onder de jongeren en wordt het gebruikt als “oppepper” samen met alcohol bij feestjes en andere aangelegenheden.
Om misbruik van lachgas door met name jongeren een halt toe te roepen gaat het ministerie van Volksgezondheid samen met HIT en andere stakeholders maatregelen treffen. Er zal gewerkt worden aan onder andere oplossingsmodellen zoals bewustwordingscampagnes en lesbrieven in samenspraak met het ministerie van Onderwijs om het misbruik van dit middel stop te zetten.
Vanuit het ministerie van HI&T wordt er thans gekeken naar de oorsprong van het gas en via welke kanalen dit het land wordt binnengebracht. H
et ligt in de bedoeling om samen met de Douane de controle op de haven op te voeren voor de traceerbaarheid van lachgas; dit om te voorkomen dat het gas in verkeerde handen terechtkomt.

Overige berichten