Ministeriële vergadering voor versterking samenwerking Caricom en Cuba

Minister Yldiz Pollack–Beighle van Buitenlandse Zaken (Buza) heeft tijdens de zesde Caricom-Cuba Ministeriële vergadering, de belangrijke rol die Suriname, samen met de overige Caricom-landen, heeft bij het garanderen van voedselvoorziening voor de regio, benadrukt.

Deze vergadering vond vrijdag plaats in Georgetown, Guyana. De Caricom-Cuba Ministeriële vergadering is gericht op de versterking van de samenwerking tussen de Caricomen Cuba.

Minister Pollack–Beighle beklemtoonde in haar spreekbeurt het potentieel van Suriname tezamen met Guyana en Belize op het gebied van de agrarische potentie. Zij verwees hierbij naar de recente samenwerking tussen Suriname en Antigua & Barbuda, waarbij deze twee landen zullen samenwerken, om o.a. de landbouwsector verder te ontwikkelen en de handel te vergroten. Dit zal geschieden met ondersteuning van het Caricom Ontwikkelingsfonds. Cuba werd uitgenodigd om aan dit idee van Caricom Joint Enterprises, in driehoeksverband deel te nemen.

Naast de mogelijkheden die de agrarische sector biedt aan de regio en Cuba heeft de minister namens de Caricom het belang van de samenwerking op het gebied van sport, cultuur, jeugdzaken benadrukt. Deze vraagstukken sluiten goed aan bij het portfolio van Suriname binnen de Caricom, dat handelt over ontwikkelingssamenwerking, waaronder sport en jeugdzaken.

De minister bleef ook stilstaan bij de productieve samenwerking met Cuba in met name de onderwijs- en medische sector. De jaarlijkse beurzen die door Cuba worden aangeboden voor de opleiding van artsen en medische specialisten, de verzorging van patiёnten in Cuba en de assistentie van Cubaanse artsen in Suriname zijn daarvan tastbare resultaten.

Overige berichten