Ministerie RO staat achter 3AD1+ Programma

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) staat achter het Accelerator for Agriculture and Agroindustry Development and Innovation (3ADI+) Programma.

Dit programma heeft een stuwende werking op de landbouw en agro-industrieontwikkeling en de innovatie binnen deze sector.

RO-minister Edgar Dikan zei dat het 3AD1+ Programma volledig past in het beleid dat het ministerie heeft uitgestippeld voor de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen.

De minister sprak op dinsdag 19 februari bij de opening van de 3ADI+ slotworkshop, in de conferentiezaal van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

De internationale voedsel- en landbouworganisatie (FAO), de organisatie voor Industriële ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNIDO) en het International Trade Centre (ITC) hebben in samenwerking met de Surinaamse overheid een diagnostiek onderzoek uitgevoerd, over de ananassector in Suriname.

Vertegenwoordigers van de volgende ministeries zijn betrokken bij het onderzoek: Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Regionale Ontwikkeling (RO) en Handel, Industrie en Toerisme (HI&T).

Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van RO richt zich op de begeleiding van boeren om de kwaliteit en kwantiteit van hun gewassen te verbeteren met verantwoorde irrigatie en teelttoepassingen.

DAOB geeft ook gerichte begeleiding aan de ontwikkeling van de ananassector en aan ananasboeren.

Het doel van het onderzoek is het achterhalen van de zwakten en sterkten binnen de industrie alsook bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Verder wordt beoogd een actie- en investeringsplan op te zetten, ter versterking van de ananassector.

De onderzoeksresultaten zijn op 19 februari gepresenteerd tijdens de slotworkshop. Het programma moedigt partnerschappen aan om de ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Het moet daarnaast een duidelijke visie en strategie ontwikkelen, zodat mensen in ontwikkelingslanden zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien door een duurzame agro-industrie op te zetten.

Met de toepassing van deze strategie zijn er al positieve resultaten behaald in Suriname, met name in de ananassector. De Agro-coöperatie Redi Doti en Pierre Kondre heeft in samenwerking met Suriname Candied Fruits baanbrekend werk verzet met de opening van een verwerkingsfabriek.

Voor het ministerie van RO is het van enorm belang dat gemeenschappen meer produceren, hun verdiencapaciteit vergroten en uiteindelijk steeds minder afhankelijk zijn van overheidssubsidies.

Minister Dikan heeft de garantie gegeven dat het ministerie alle initiatieven steunt die ervoor kunnen zorgen dat de gemeenschappen in hun behoeften kunnen voorzien.

Overige berichten