fbpx
Ministerie van Arbeid gaat voor inclusieve ontwikkeling

Werkgelegenheid voor jongeren vergt een andere manier van kijken en denken. De wijze waarop de overheid het vraagstuk van werkgelegenheid decennialang in ons land heeft aangepakt blijkt niet effectief te zijn. Het ministerie van Arbeid zal in het vervolg het vraagstuk van werkgelegenheid benaderen vanuit de concepten ‘Decent Work, Sustainable Development Goals 2030 en Inclusieve ontwikkeling’.

Dit hield minister Soewarto Moestadja, de leiding van het Nationaal Jeugd Parlement(NJP) voor tijdens een gisteren gevoerde werkbespreking. De jongerenvertegenwoordigers wilden van de minister weten wat het beleid zal zijn met betrekking tot werkgelegenheid voor jongeren in deze regeerperiode.

Het creëren van werkgelegenheid is primair een aangelegenheid van de private sector, en niet van de overheid. De overheid zal deze sector daarom faciliteren. In dit verband mag het bedrijfsleven een investerings- en ondernemingsvriendelijk beleid verwachten van de overheid. Dit beleid zal moeten resulteren in groei van de economie die uiteraard gepaard zal gaan met werkgelegenheid.

Tegelijkertijd zal het ministerie van Arbeid middels wetgeving en beleidsprogramma’s ervoor zorgen dat bij het scheppen van nieuwe banen deze gebaseerd zullen moeten zijn op waardig en fatsoenlijk werk naar het concept van decent work. De verwachte nieuwe banen zullen een bron moeten zijn van persoonlijke waardigheid. Moestadja vindt dat een baan hebben niet slechts een inkomen moet betekenen voor de werker. Een job hebben moet volgens hem leiden tot sociale en economische vooruitgang van het individu met zijn gezin.

Met de sociale partners zal op basis van zijn beleidsinzichten een nieuwe benadering gevonden moeten worden voor het werkgelegenheidsvraagstuk. Zo zal het onderwijs afgestemd moeten worden op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven zal een actievere rol moeten spelen bij tweedekansonderwijs. Het almaar trainen van vroegtijdige schoolverlaters en kleine zelfstandigen mag geen vrijblijvende aangelegenheid zijn. Deze activiteit zal  direct moeten resulteren in arbeidsparticipatie.

Mede tegen deze achtergrond zullen de werkarmen van het ministerie, die mede werkgelegenheid moeten helpen stimuleren en bevorderen, bijgestuurd worden met de bedoeling dat ze de juiste koers houden. Moestadje noemde in dit verband; de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), de stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), de dienst Arbeidsbemiddeling en de Raad voor Coöperatieven (RACO).

De decennialang gepleegde inspanningen en de werkwijze van het ministerie op het gebied van werkgelegenheid zullen alvast geëvalueerd worden, waarna het beleid afgestemd zal worden op het concept van decent work en inclusieve ontwikkeling. Bij inclusieve ontwikkeling zal erop gelet worden dat de economische groei  die door ons land wordt nagestreefd zich zal moeten vertalen in  meer sociale rechtvaardigheid naar werkers toe.

Hierbij zal eveneens rekening gehouden moeten worden met kwetsbare groepen zoals vroegtijdige schoolverlaters en jongeren die dreigen in de criminele sfeer terecht te komen. Moestadja deed een beroep op het NJP onder leiding van Priya Sital om mee te helpen denken aan de nieuwe aanpak van de overheid gericht op het stimuleren en bevorderen van duurzame werkgelegenheid in ons land.

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…