Ministerie RO omarmt projecten ‘Vrienden van Saramacca’

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is ingenomen met project van ‘Vrienden van Saramacca’.

De groep bestaat uit vroegere bewoners en scholieren uit het district, die nu wonen en werken in Nederland. Ze uiten hun liefde voor Saramacca door geld in te zamelen voor projecten ten bate van scholieren in het district.

Met die gedachte hebben de ‘Vrienden van Saramacca’ ondertussen een project geïnitieerd om de slechte sanitaire situatie op de scholen in het district te verbeteren.

De voorzitter van de ‘Vrienden van Saramacca’, Anand Isrie, zegt dat er eerst een proefproject wordt uitgevoerd op de Openbare School Jarikaba. Op die school zijn er in totaal twintig toiletten en pisbakken vervangen. De toiletruimte is opgeknapt, voorzien van nieuwe deuren en opnieuw geverfd.

Isrie zegt dat niet alleen de toiletruimte van de leerlingen een opknapbeurt heeft gehad, maar ook die van de leerkrachten.

Hij zegt verder dat “Het is niet onze taak, doch een taak van de overheid. Maar daar de overheid niet alles zelf kan doen, dragen we een steentje bij. Het is ook ons district, we kunnen de kinderen niet in de steek laten”. Isrie verwacht dat er na een positieve evaluatie in Nederland, de groep dit project zal uitbouwen naar de andere scholen in het district.

Vorige week bracht Isrie een bezoek aan minister Edgar Dikan (RO) en sprak zijn dank uit voor de wijze waarop het ministerie het proefproject ondersteund. Ook het commissariaat van Saramacca draagt de plannen van de initiatiefnemers een warm hart toe.

Het ministerie heeft door tussenkomst van het commissariaat medewerkers ter beschikking gesteld die een handje helpen bij de uitvoering. De minister heeft Isrie en zijn team gecomplimenteerd voor wat ze terugdoen voor hun district en land. “We zouden een eind verder zijn als er in elk district zo iemand zou opstaan,” zei de minister. Hij stelt Isrie als voorbeeld.

Isrie hoopt dat er in elke resort van Saramacca iemand de leiding neemt om soortgelijke projecten uit te voeren voor de kinderen. De oplevering van het proefproject zal volgens planning plaatsvinden op dinsdag 16 april.