fbpx

Ministerie RO en dorpsbestuur Moendjekreek strijken plooien glad

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft vorige week donderdag een afvaardiging van het traditioneel gezag van Moendjekreek (Brokopondo) op zijn kabinet ontvangen. De minister was in gezelschap van directeur Wensley Misiedjan van Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland (DOAS) en een deel van zijn staf.

Het traditioneel gezag, aangevoerd door kapitein Carlo Poeketie, werd ondersteund door de dorpscommissie. Tijdens dat gesprek heeft de minister tal van zaken verduidelijkt, nadat zowel de dorpsleiding als dorpelingen zich de afgelopen periode boos hebben gemaakt over de wijze waarop met het gemeenschapsbos van het dorp wordt omgesprongen. Volgens de minister is de woede en ergernis van de mensen voor een groot deel gebaseerd op verkeerde en onvolledige informatie.

De bewindsman betreurt het ten zeerste dat het ministerie met de haren gesleept wordt bij conflict tussen de dorpsleiding en een houtonderneming enerzijds, en tussen de dorpelingen en het traditioneel gezag anderzijds.

Zowel de bewindsman als directeur Misiedjan heeft aan de vertegenwoordigers van het dorp gevraagd om voortaan gebruik te maken van de korte rechtstreekse communicatielijnen met het ministerie. Daarmee kan veel ruis worden voorkomen. Aanleiding voor deze ontmoeting waren twee mediaverschijningen van de dorpsvertegenwoordigers.

Ze maakten tal van verwijten aan het adres van het Ministerie van Regionale Ontwikkelingen in het algemeen en minister Dikan in het bijzonder.

De beschuldigingen zijn tijdens de ontmoeting categorisch ontkracht. Er is vooral onderstreept dat het ministerie boven partijen staat en geen deel is van het probleem.

De minister heeft de dorpsleiding, net als bij een eerdere ontmoeting, opnieuw gevraagd de weg van overleg niet te verlaten en onvermoeibaar te blijven zoeken naar oplossingen voor het geschil.

Het ministerie heeft vooralsnog geen aanstoot genomen aan de emotionele uitspraken en zal zich blijven inzetten om de rust terug te brengen in Moendjekreek. Er zijn ook afspraken gemaakt om te voorkomen dat er in de toekomst nieuwe conflicten ontstaan.

Het ministerie zal de komende periode de voorlichting over gemeenschapsbossen opvoeren. Hij benadrukt dat gemeenschapsbossen door de overheid ingesteld om dorpsgemeenschappen in de gelegenheid te stellen daarmee een inkomen te genereren waarmee zij hun dorpen tot ontwikkeling kunnen brengen.

Volgens oude verordeningen was de kapitein hoofdverantwoordelijke, hoewel de inkomsten moesten worden aangewend door het dorp. Nieuwe regels spitsen zich vooral toe op de toekenning van de collectieve rechten over het bos toe aan de gemeenschappen.(GFC)

Overige berichten