fbpx
Ministerie Handel, Industrie en Toerisme moet keer brengen in economische crisis

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft een belangrijke taak bij het keren van de economische crisis waarin Suriname verkeert. “Op dit moment heeft ons land meer productie nodig om te kunnen exporteren en zo deviezen binnen te halen, om daarmee weer goederen te importeren, die we niet zelf kunnen produceren. Daarbij zullen alle diensten van het Ministerie hun taken zodanig moeten uitvoeren, dat hiermee rekening wordt gehouden.”

Dit benadrukte minister Ferdinand Welzijn op maandag 13 februari 2017 tijdens een kennismakingsbezoek aan de diensten van het Ministerie aan de Saramaccadoorsteek. Volgens de minister zal elke ambtenaar moeten nagaan hoe hij of zij het productieproces kan stimuleren en producenten kan faciliteren.

Tijdens een onderhoud met de hoofden van de Economische Controle Dienst (ECD), de dienst van de Waarborg en voor het IJkwezen (W&IJk) en de Technische Dienst, die aan de Saramaccadoorsteek gevestigd zijn, wees de bewindsman op de belangrijke functie die de ECD heeft. Smokkel verdient daarbij speciale aandacht.

Ten einde de economische controle optimaal te kunnen uitvoeren, zal een Economische Inlichtingen Dienst worden ingesteld, die onder de nieuwe Onderdirecteur, Steve Peneux, zal komen te vallen.

Prestatiegericht

Volgens de nieuwbakken bewindsman zijn de resultaten, die het Ministerie wilt bereiken belangrijk. “Zolang je kan bijdragen aan het op een hoger niveau brengen van het Ministerie en bewerkstelligen dat het belang van het Ministerie wordt nagestreefd, namelijk de economie op rails te houden, zal elke ondersteuning worden gegeven.” De minister heeft ook de personeelsleden te Saramaccadoorsteek toegesproken.

Ook aan hen gaf hij door, dat hij graag zijn ondersteuning zal geven als het zaken van het werk betreft. “Ambtenaren zullen ook hard moeten werken om de economie op rails te brengen. Iedereen zal een bijdrage moeten leven.”

Minister Welzijn vroeg de personeelsleden om creatief te zijn bij het verrichten van de werkzaamheden, met het oog op de schaarse middelen die er zijn vanwege de economische situatie van het land.

Ten aanzien van bevorderingsvoorstellen, benadrukte de bewindsman dat hij erg op prestatie zal letten als het daarop aankomt. Personeel, van hoog tot laag, zal daarop worden beoordeeld. De bewindsman deed daarom een beroep op een ieder van het Ministerie om zich in te zetten om goede resultaten neer te zetten.

Het respectvol met elkaar omgaan, ziet minister Welzijn als een noodzakelijk vereiste. De personeelsleden werden dan ook op hun gemak gesteld met de aankondiging van zijn open-deur-policy.

Minister Welzijn sprak tenslotte de hoop uit op een prettige en goede samenwerking, hetgeen de personeelsleden met een daverend applaus beantwoordden.(GFC)

Meer nieuws

11 positief uit 296 Covid-testen

GFC NIEUWS- Het aantal nieuwe personen dat het voorbije etmaal positief is getest op Covid-19 is 11. In totaal zijn 296 testen uitgevoerd. Dikke mensen…

Komediant Jerrel Vierklau heengegaan

GFC NIEUWS- Toneelacteur en komediant Jerrel Vierklau is niet meer. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Nieuw bondscentrum BBGO maakt fleurige indruk

GFC NIEUWS- De officiële opening van het centrum van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft donderdag plaatsgevonden. Dikke mensen slanken het makkelijkste…

Covid-19-protocol ontwikkeld voor kinderverblijven

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft een protocol ontvangen voor Covid-19-maatregelen bij kinderdagverblijven, tehuizen en internaten. Dikke mensen slanken het…

Open brief afzetting Gaama Albert Aboikoni

GFC NIEUWS- De kabiteni’s en basya’s der Saamaka in Nederland bijeen op zondag 18 oktober. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Ambulanceboot overgedragen aan MMC Apoera

GFC NIEUWS- De officiële overhandiging van de ambulanc boot aan de MMC Apoera vond woensdag plaats. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Dief na een jaar gepakt door leden DNV

GFC NIEUWS- Diefstalverdachte Stephano J. alias Koelie boi is door leden van de Dienst Nationale Veiligheid (DNV) aangehouden. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met…

Vier nieuwe Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal testten slechts 4 personen positief op Covid-19. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…