fbpx

Ministerie Financiën garandeert hervorming staatsfinanciën

Het ministerie van Financiën verzekert dat de fiscale hervormingen op schema zijn. Er is een fase van stabilisering van de uitgaven gaande, met als resultaat een afnemend tekort ondanks dat de inkomsten in 2016 een dieptepunt bereikten. Het financieringstekort is afgenomen van een geschat tekort bij ongewijzigd beleid van 13% van het BBP in 2015 naar het gerealiseerde van onder 10%, en naar 8% in 2016. Naar verwachting zal dit jaar het tekort rond 6% van het BBP bedragen.

De vaste uitgavenposten zijn gegarandeerd: de lonen en salarissen, de subsidies aan minder-draagkrachtigen en speciale groepen, koopkrachtversterking, de schuldaflossingen en de vaste lasten binnen de subsidies zoals lonen en salarissen, de sociale premies en vaste operationele uitgaven.

“De turbulentie die in de samenleving wordt gegooid over de verplichtingen is onnodig, omdat de overheid de essentiële zaken garandeert en erop let dat de prioriteiten worden gecoverd. Sinds decennia lang hadden de begrotingen altijd al veel lucht, en wat de overheid nu als beleid daartegenover stelt, is om de wind eruit te halen. Dit is absoluut geen graadmeter om te beweren dat de overheid zijn verplichtingen niet nakomt. De overheid komt na wat prioriteit heeft, maar ze zal geen geld uitgeven ter wille van ‘het maar uitgeven’. Er wordt op gelet om de schaarse middelen zo goed als mogelijk te besteden”, laat het ministerie optekenen.

OOK INTERESSANT
Update: Man die na zware mishandeling werd overreden in ziekenhuis overleden, drie verdachten aangehouden

Er zijn eveneens “next level” hervormingen ingezet die een grootscheepse voorbereiding vereisten. Het betreft vooral de hervormingen van het belastingstelsel die gestaag vorderen. De BTW – introductie zal een fundamentele stap in de vergroting van de belastingbasis betekenen en zal de druk op de productie verleggen naar de consumptie, wordt aangevoerd.(GFC)