fbpx

Ministerie EZ wil samen met RR-leden werken aan consumentenzorg

GFC NIEUWS- Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft samen met haar staf op 8 december 2020 een werkbezoek gebracht aan de districten Moengo en Albina.
De bewindsvrouw heeft tijdens deze bezoeken een onderhoud gehad met de districtscommissarissen (dc’s) Olivia Dominie van Marowijne Zuidwest en Clyde Hunswijk dc van Marowijne Noordoost waarbij is nagegaan hoe de samenwerking tussen het ministerie en dc’s te versterken. De minister wil in goed partnerschap met onder andere de RR-leden werken aan consumentenzorg en facilitering van ondernemers per ressort.
De bewindsvrouw zegt zich sterk te willen maken voor de verbetering van de informatievoorziening naar consumenten en winkeliers, zodat hun problemen kunnen worden opgelost. “Door samen te werken kom je tot betere oplossingen”, zegt minister Walden.
Ten aanzien van de ondernemers in beide districten zal het ministerie faciliterend optreden, door met name exportmogelijkheden te scheppen, trainingen aan te bieden alsook ter beschikking stellen van goedkoop kapitaal voor de aanschaf van goederen, zoals; machines voor de productie.
De dc’s van Marowijne hebben hun volledige ondersteuning toegezegd in het helpen scheppen van mogelijkheden voor de ondernemers in hun district, omdat door productie er niet alleen geld in het laadje komt, maar ook arbeidsplaatsen worden gecreëerd, wat uiteindelijk resulteert in armoedebestrijding. De samenwerking tussen EZ en de dc’s zal in de komende tijd meer handen en voeten krijgen en beide partners staan er klaar voor.
Minister Walden voegde er verder aan toe, dat het primair doel van het ministerie van EZ is om zorg te dragen voor welvaart en welzijn voor elk individu maar in het bijzonder de consumenten en ondernemers in alle districten. De EZ-minister ziet daarom graag dat er invulling wordt gegeven aan de behoeften en ontwikkeling van de kwaliteit van het leven van deze belangrijke cliënten.
Verder noemt de bewindsvrouw de beschikbaarheid van diensten, goederen en veiligheid in Marowijne als een belangrijk aspect. Tevens pleit de minister voor het beschikbaar stellen van kwalitatieve, goedkope en betaalbare basis- en strategische goederen aan de consumenten.
In het onderhoud van de RR-leden van beide districten toonde de minister de lijst met de richtprijzen van basis- en strategische goederen, die door het ministerie van EZ worden gepubliceerd. “De winkeliers moeten zich houden aan deze maximale prijzen. Ze mogen de producten goedkoper verkopen maar niet duurder,” was de instructie van de minister.
Samen met de dc’s en het ministerie zal een traject worden uitgezet, waarbij de hulp van DR- en RR-leden ingeroepen zal worden hoe winkelcontroles in hun eigen ressort uit te voeren. Zo zullen er trainingen aan de RR-leden worden verzorgd over hoe onder andere aan prijsopname te kunnen doen om te voorkomen dat er prijsopdrijving plaatsvindt. Dit zal volgens minister Walden bijdragen aan het beschermen van de consument. Voor minister Walden is het belangrijk, dat goederen betaalbaar blijven.
Beide dc’s hebben de samenwerking tussen het ministerie van EZ omarmd en zijn van oordeel dat winkelcontrole in hun gebied hard nodig is. Het fenomeen van vervallen goederen op de schappen viert hoogtij in Marowijne. Het is daarom van groot belang dat de consument bewust wordt gemaakt om op de vervaldata te letten.

BEKIJK OOK
Keurmeesters LVV hervatten werk