Ministerie EZ en PLIS bespreken strategieën voor levering goedkope producten

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in Suriname heeft samen met het Platform van Importeurs in Suriname (PLIS) in een zoommeeting strategieën besproken ten einde levensmiddelen tegen lagere prijzen te kunnen leveren aan de gemeenschap.

Tijdens deze bespreking zijn ook knelpunten die leiden tot stijgende winkelprijzen van goederen aangekaart.

Een aantal van de aandachtspunten betreft: de verhoogde grondstofprijzen in het buitenland met als gevolg hogere FOB prijzen, de enorm verhoogde zeevrachttarieven met als gevolg hogere CIF prijzen, de beperkte afvaartcapaciteit met als gevolg mogelijke schaarste, invoerrechten, die geheven worden op verhoogde vrachtkosten en de verhoogde elektriciteits-en operationele kosten.

De importeurs hebben met name op gewezen dat invoerrechten, die worden geheven op de verhoogde vrachtkosten en de verhoogde opslagkosten van de containers, hun weerslag hebben op de prijzen van de goederen.

Ze zien graag dat de overheid, met name de Douane zo efficiënt mogelijk werkt, zodat producten niet te lang op de haven hoeven te liggen en de kosten niet onnodig omhoog hoeven te gaan.

Verder heeft de PLIS benadrukt, dat door de verhoogde operationele kosten, zoals voor elektriciteit, transport, en salarissen, ook de uiteindelijkekostprijs van de goederen stijgen.

Hierdoor komt de koopkracht onderdruk te staan, met als gevolg dat kleinere winkelierslanger met hun voorraden komen te zitten en daardoor slechts de hoognodige, goedkope producten aanschaffen om hun winkelvoorraad aan te vullen.

“De winstmarges zijn onderdruk en zo ook de bestaanszekerheid van de bedrijven.” Belastingverlichtende maatregelen voor bedrijfsvoering ziet het Platform dan ook als een kortetermijnoplossing voor de steeds stijgende bedrijfskosten en prijzen van voorraad goederen.

Basisgoederenpakket

Minister Saskia Walden heeft aangegeven dat vanuit de regering enkele maatregelen zullen worden getroffen ter versterking van de koopkracht, hierover zal het platform te zijner tijd nader geïnformeerd worden.

Ten aanzien van de invoerrechten worden er vanuit het ministerie van EZ 3 modellen uitgewerkt ter advies aan de regering. Daarbij wordt beoogd de vrachtkosten van importen, zoals vastgesteld in de CIF-prijs te baseren op een lagere basisbedrag; zoals de bedragen die gangbaar waren voor de COVID-pandemie.

Verder heeft de bewindsvrouw een voorstel gedaan aan de PLIS om mee te werken aan de samenstelling en landelijke distributie van een basisgoederen pakket voor een sociaal tarief, -, waarvan de inhoud voldoet aan de maandelijkse levensmiddelenbehoefte van een gezin van gemiddeld 5 personen, gebaseerd op een dieet van 2000 calorieën per dag, per volwassen persoon.

Vanuit de PLIS is positief gereageerd op dit project en voorgesteld is, dat er meerdere stakeholders, zoals winkeliers, markten, DR- en RR-leden dienen worden betrokken voor het welslagen van dit landelijk project.