Ministerie Arbeid wil verbetering dienstverlening Arbeidsbemiddeling

Het ministerie van Arbeid zet weer een stap voorwaarts naar verbetering van de dienstverlening van de dienst der Arbeidsbemiddeling. De verwachte verbetering moet resulteren in een optimale invulling van openstaande arbeidsplaatsen. Van 3 tot 6 juli zullen experts van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) die gestationeerd zijn op het kantoor te Port of Spain, middels gerichte trainingen, het personeel van de dienst Arbeidsbemiddeling klaarstomen voor een effectieve aanpak bij het plaatsen van werkzoekenden.

Ook het bedrijfsleven en de vakbeweging zullen participeren in deze training. Het ministerie benadrukt dat deze training niet gericht is op de creatie van arbeidsplaatsen, maar op invulling van bestaande openstaande arbeidsplaatsen.

Vorig jaar had het ministerie al de Arbeidsbemiddelingswet 2017 goedgekeurd gekregen van de Nationale Assemblee (DNA). Deze wet is een krachtige aanzet, met name voor particuliere bemiddelaars en tussenpersonen op de arbeidsmarkt, om een bijdrage te leveren aan de invulling van werkgelegenheid.

Afgezien van de prikkels die de wet geeft aan particuliere bemiddelaars, focust het ministerie ook op zijn eigen dienst der Arbeidsbemiddeling. Uit cijfers van het ministerie blijkt dat deze dienst in de afgelopen jaren zich steeds minder van haar taak heeft kunnen kwijten. Dit was voor het ministerie aanleiding om zich te gaan heroriënteren op de taken van deze dienst.

Het ministerie zal in de komende periode ernaar toe werken dat er opnieuw vertrouwen kan worden gesteld in de dienst vanuit de samenleving. De bedoeling is dat werkzoekenden en aanbieders van vacatures sneller en effectiever met elkaar in contact worden gebracht. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van communicatietechnieken en tactieken aangepast aan de tijdgeest.

Het gaat bij het ministerie vooral erom dat openstaande arbeidsplaatsen die niet zichtbaar zijn, snel in kaart worden gebracht met de bedoeling deze te doen bezetten door werkzoekenden. Het ministerie ziet graag dat dit het liefst geschiedt op de gebruikelijke manier waarbij de werkzoekende en werkgever rechtstreeks in contact met elkaar treden, maar is ervan bewust dat dit helaas niet altijd lukt. Dit omdat fricties tussen vraag en aanbod nu eenmaal onvermijdelijk zijn op de arbeidsmarkt.

De ILO-training moet handvatten aanreiken aan de dienst om snel te kunnen inspelen op ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Deze training zal het personeel ook inzicht verschaffen in de rol en functie van de openbare arbeidsbemiddeling in relatie tot de arbeidsmarkt. Middels de behandeling van good practices kan het personeel inspiratie uitputten om het roer om te gooien in het belang van zowel werkzoekenden als vacature aanbieders.

Afgezien van het personeel van zowel de Arbeidsbemiddeling van Paramaribo als van Nickerie, zullen ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging mee doen aan de training, met de bedoeling deze belanghebbenden meer dan ooit te betrekken bij het bemiddelingswerk. Het ILO verzorgt de training op verzoek van het ministerie van Arbeid. Aan het eind van de training zullen de participanten een certificaat in ontvangst mogen nemen.(GFC)