fbpx
Ministerie Arbeid werkt aan verdere verbetering rechtspositie werkende vrouw

In verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart, wenst het ministerie van Arbeid de samenleving te informeren over zijn inspanningen om de rechtspositie van de werkende vrouw te verbeteren.

Een van de acties daartoe is een wetsontwerp dat al gemaakt is en zich richt op betaald zwangerschapsverlof in de private sector. Dit ontwerp heet “Wet Bescherming Moederschap” en is al voor commentaar ingediend bij het Arbeidsadviescollege (AAC).

Naast betaald verlof in verband met de zwangerschap en bevalling van de werkende vrouw, beoogt het ontwerp te regelen veiligheid van de moeder tijdens en na de zwangerschap. In het ontwerp is opgenomen dat zwangerschap niet mag leiden tot ontslag van de werkende vrouw.

Uit ervaring is bekend dat zwangerschap bij bepaalde werkgevers een ontmoediging vormt om de dienstbetrekking met zwangere vrouwelijke werknemers te continueren. Met dit ontwerp wordt uitvoering gegeven aan het ILO-verdrag no.138 ter bescherming van het Moederschap.

De vakbeweging en het bedrijfsleven zullen in het AAC hun licht laten schijnen over het ontwerp. Na het commentaar van het AAC te hebben ontvangen en te hebben verwerkt zal een opgeschoond versie worden aangeboden aan de Raad van Ministers (RvM) voor goedkeuring. Ondanks de issue van betaald zwangerschapsverlof in de private sector al decennialang speelt, blijkt dat bepaalde werkgevers uit vrije beweging betaald zwangerschapsverlof hebben opgenomen in hun arbeidsvoorwaarden.

Het ministerie complimenteert bij deze gelegenheid deze werkgevers die blijk hebben doen geven dat ze decent work hoog in het vaandel hebben staan. De beoogde wet zal daarom eigenlijk bedoeld zijn voor werkende vrouwen die zwangerschapsvoorzieningen ontberen.

Arbeid is nu ook gestart met de voorbereiding van een wetsontwerp dat zich richt tegen seksuele intimidatie op de werkplek. Het is het ministerie bekend dat vooral vrouwen seksueel geïntimideerd worden op het werk, daarom zal in het ontwerp extra aandacht worden besteed aan bescherming van deze groep.

In het ontwerp zal onder andere worden opgenomen dat werkgevers verplicht zullen zijn specifieke maatregelen te treffen ter bescherming van hun werknemers tegen seksuele intimidatie. Het ministerie is op de hoogte dat maatschappelijke groeperingen zich lange tijd hebben ingezet voor preventie en aanpak van seksueel molest op de werkplek middels wetgeving.

Voortbordurend op het reeds gedane voorwerk van maatschappelijke groeperingen wenst het ministerie te werken aan voltooiing van een breed gedragen en aanvaardbaar wetsontwerp. Het streven is dat nog dit jaar het bedoeld ontwerp zal worden voorgelegd aan het AAC. Voorts wordt ook gewerkt aan de versterking van de Arbeidsinspectie met de bedoeling dat bestaande wetten en toekomstige wetten strikt worden gehandhaafd.

Bij het verbeteren van de rechten van de werkende vrouw laat het ministerie zich ook leiden door internationale richtsnoeren. Zo kan genoemd worden de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties (VN) waaronder het stimuleren van waardig werk voor iedereen, dus ook voor de vrouw.

In het streven van de regering om de rechtspositie van de vrouw te verbeteren zijn op voordracht van het ministerie in januari 2017 twee gelijkheidsverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) geratificeerd.

Het gaat in deze om het Verdrag no. 100 voor gelijke beloning voor zowel mannen als vrouwen en het Verdrag no. 111 voor gelijke behandeling op de werkplek. Deze conventies zullen een leidraad vormen voor zowel nieuwe wetgeving als aanpassing van de oude arbeidswetgeving.

Het ministerie feliciteert de samenleving, in het bijzonder de werkende vrouw, met de Internationale Dag van de Vrouw. Voorts mag worden gegarandeerd dat de regering voortvarend verder zal werken aan verbetering en bescherming van de rechtspositie van de werkende vrouw.(GFC)

Meer nieuws

Bazo en BZV-kaarten automatisch verlengd

GFC NIEUWS- De Onderraad Sociaalzekerheidsstelsel heeft besloten dat alle verstrekte en nog te verstrekken Bazo en BZV zorgverzekeringen met een geldigheidsduur tot 31 oktober 2020…

NDP-topper Clairy Linger heengegaan

GFC NIEUWS- NDP-topper Clairy Linger is ingeslapen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto voor meer informatie….

5.192 Covid-positief getest, 5.046 genezen

GFC NIEUWS- In Suriname zijn vanaf 13 maart 5.192 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Sanatan Dharmscholen blikken tevreden terug

GFC NIEUWS- De Sanatan Dharmscholen hebben voor het schooljaar 2019/2020 een goed slagingspercentage gerealiseerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Wesley Rozenhout nieuwe directeur Grassalco

GFC NIEUWS- Directeur Linus Diko van Grassalco heeft dinsdag overgedragen aan Wesley Rozenhout. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Hatramij schenkt waarschuwingsborden aan OW

GFC NIEUWS- Hatramij Suriname heeft waarschuwingsborden geschonken aan het ministerie van Openbare Werken (OW). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Verbouwing en ontwikkeling Essed Stadion

GFC NIEUWS- In Suriname op een kwaliteitsvolle manier kunnen voetballen door te zorgen voor hoogstaande sportinfrastructuur, Dat is het doel van Surinaamse Voetbalbond (SVB). Dikke…

7 nieuwe Covid-gevallen en 1 dode

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 11 personen positief getest op Covid-19. Helaas viel er nog een Covid-dode en staat het aantal doden nu op…

Toename aantal coronadoden in Nederland

GFC NIEUWS- Het aantal geregistreerde coronadoden en besmettingen met het virus in Nederland blijft stijgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…