Ministerie Arbeid voert voorlichting Arbeidswetgeving op

GFC NIEUWS- De Arbeidsinspectie wil geen politie zijn voor werkgevers en werknemers, maar een partner in het bewerkstelligen van goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden.
Tegen deze achtergrond voert het ministerie van Arbeid een tweesporenbeleid uit met betrekking tot toezicht en handhaving van de Arbeidswetgeving.
Als de Arbeidsinspectie arbeidsovertredingen constateert, wordt afhankelijk van de ernst van de overtreding de overtreder of op de bon geslingerd of wordt hem bijgepraat om correcties aan te brengen.
Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat ze alle arbeidswetten dienen te kennen, inclusief de nieuwe wetten die onlangs in uitvoering zijn gebracht.
Aangezien de wetten in juridisch jargon staan geschreven is het moeilijk voor de gemiddelde burger om de wetten te begrijpen. Dit is de reden waarom het ministerie is overgegaan om alle arbeidswetten in de vorm van brochures uit te geven.
Een commissie die in november 2019 in het leven was geroepen om de brochures te schrijven, heeft aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid de eerste exemplaren aangeboden. De brochures die met name voor bedrijven bestemd zijn, zullen ook op de website van het ministerie te downloaden zijn.
Minister Moestadja zegt dat hij alle voorlichtingsinstrumenten zal mobiliseren om zowel werkgevers als werknemers op een laagdrempelige manier te informeren over de arbeidswetgeving.
De dagelijkse arbeidstips en het wekelijkse televisieprogramma Wroko Afersi zijn producties van het ministerie die intussen bewezen hebben dat ze hebben bijgedragen aan de enorme kennis bij de samenleving over rechten en plichten van werkgevers en werknemers.