fbpx

Arbeid evalueert werktijdenregeling en wetgeving vreemdelingen

Minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, heeft twee commissies geïnstalleerd die de opdracht hebben om respectievelijk de werktijdenregeling die dateert uit de jaren ’60 en om de wetgeving die betrekking heeft op vreemdelingen op de Surinaamse arbeidsmarkt onder de loep te nemen. Dit belangrijk moment vond op dinsdag 14 november plaats.

De minister benadrukte bij de installaties het belang van zowel Decent Work als van de verhoging van de productiviteit en de economische groei.

Door het Arbeidsadviescollege is in 2016 in het kader van de uitvoering van het Decent Work Country Programma 2014-2016 en op verzoek van het bedrijfsleven, het advies gegeven aan de minister om de werktijdenregeling in Suriname aan een evaluatie te onderwerpen. De Surinaamse werktijden voor de private sector zijn geregeld in de Arbeidswet 1963.

Sinds toen zijn de opvatting over de economie en dienstverlening veranderd, maar ook het denken over productiviteit en duurzame ontwikkeling. De Commissie Flexibele Werktijdenregeling is tripartiet samengesteld en zal zich buigen langs internationaal geaccepteerde normen van ‘decent flexible working time’.

De commissie zal in het eerste kwartaal van 2018 voorstellen doen aan de minister. In deze commissie zitten Glenn Piroe (onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken), John Courtar (wnd. Inspecteur-Generaal Arbeidsinspectie), Gentie Mangroe (hoofd Internationale Zaken), Malini Ramsundersingh (bedrijfsleven) en Claudette Etnel (vakbeweging).

OOK INTERESSANT
Operaties vanaf maandag weer mogelijk in Academisch Ziekenhuis Paramaribo

De minister installeerde ook de Commissie Inwerkingtreding Wet Arbeid door Vreemdelingen. Deze commissie heeft als taak om voortvarend na te gaan welke de redenen zijn waaraan het heeft gelegen dat de in 2009 de door De Nationale Assemblee goedgekeurde Wet Arbeid door Vreemdelingen (WAV) nog niet is afgekondigd en in werking is getreden.

De Wet Arbeid door Vreemdelingen had de bedoeling om de Wet Werkvergunning Vreemdelingen die teruggaat naar de jaren ’80 te vervangen. De nadere regelgeving dient wellicht ook aangescherpt te worden. Uitgangspunt van de wetgeving blijft dat Surinamers voorkeur genieten op de banen die in Suriname worden gecreëerd.

De nieuwe WAV is afgestemd op de behoeften van de regering om het sturend vermogen van het bestuur te vergroten en om meer controle te hebben op de arbeidsmarkt in het algemeen belang van de Surinaamse natie en de staatskas.

In deze commissie hebben zitting de Arbeid-functionarissen: Rowan Noredjo, Glenn Piroe, Rita Henry, Naomi Friperson en Joan Rellum.(GFC)