Minister Walden leidt bespreking over implementatie CSME

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in Suriname heeft samen met haar staf een bijeenkomst georganiseerd voor de implementatie van de Caricom Single Market and Economy (CSME).

Tijdens de bijeenkomst waren ook aanwezig de Caricom Assistant Secretary-General (ASG) van het Directorate of Trade and Economic integration, Joseph Cox, en de staf van het Caricom Secretariaat.

Het doel van deze bijeenkomst was om een beknopt overzicht te geven van te implementeren zaken die als prioriteiten zijn aangeduid, door de Conferentie van Staatshoofden van de Caricom en om constructieve gesprekken daarover te voeren als ook over het concept actieplan dat daaruit is voortgekomen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Hilarische video toont aan dat mannen een mooie vrouw de voorkeur geven

Dit CSME implementatieplan is voortgekomen uit de tweeënvijftigste bijeenkomst van de Conferentie van de Raad voor Handel en Economische Ontwikkeling (COTED).

Deze bijeenkomst staat ook in het kader van uitkomsten van werkzaamheden van het Caricom Secretariaat die hierin moet resulteren om de implementatie van de CARICOM Interne Markt en Economie (CSME) te bevorderen.

Verder is aandacht besteed aan het belang van efficiëntie in allerhande bedrijfsvoering als ook strategieën die ontwikkelingsgericht zijn voor diverse economische activiteiten.

In deze bijeenkomst heeft de bewindsvrouw Walden onder meer aangegeven grote waarde te hechten aan deze bespreking gezien het feit waarbij de COVID-19-pandemie de gehele wereld voor diverse uitdagingen heeft geplaatst.

Het bestuur van alle Landen in de wereld ziet zich heden ten dage geplaatst voor het noodzakelijk plegen van aanpassingen in het uitvoeren van beleid als gevolg waarvan verschuivingen zich voltrekken in het maatschappelijk leven.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Lichamelijk gehandicapte en gefrustreerde oudere man steekt echtgenote neer

In dit kader brengt zij naar voren dat de overheid van Suriname ook bezig is met een inventarisatie, die als doel heeft om te kijken naar maatschappelijke kwesties die dringende aandacht behoeven.

De minister legt de nadruk op het belang hiervan, door aan te geven dat alle stakeholders bij het integratieproces moeten worden betrokken, waaronder De Nationale Assemblee.

Zij brengt naar voren dat de voornaamste rol die het Parlement hierin moet vervullen, is om de wettelijke basis te leggen, die voor de economische stabiliteit zal zorg dragen waardoor de handel tussen landen wordt verbeterd.

Vervolgens gaf de minister aan, dat één van de hoogste top prioriteiten van de Surinaamse overheid is om te werken aan het welzijn van alle burgers en betere kansen voor hen te vinden.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten