fbpx

Minister Walden houdt speciale infosessie voor Chinese winkeliers en importeurs

GFC NIEUWS- Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie (Min EZ) heeft te Kong Ngie Tong Sang een speciale infosessie gehouden voor Chinese winkeliers en importeurs.
Deze infosessie was mede georganiseerd door DNA-lid Rui Wang, op verzoek van de SCUA (Suriname Chinese United Association). SCUA is een vereniging, bestaande uit de voorzitters en vertegenwoordigers van alle Chinese verenigingen in Suriname.
Parlementariër Rui Wang heeft aangegeven dat nooit eerder een minister van EZ (voorheen HI) een presentatie heeft gehouden voor de Chinese winkeliers en hen de gelegenheid heeft geboden om ook vragen te stellen aan de minister. De taalbarrière van Nederlands en Sranan tongo werd overbrugd door een plaatselijke vertaling naar het Madarijn.
Deze presentatie was voornamelijk bedoeld, om meer duidelijkheid te geven aan Chinese handelaren over de handhaving van de vergunningsvoorwaarden, die bij wet zijn vastgesteld. Minister Walden heeft in haar toespraak de Chinese ondernemers bedankt voor het verlenen van hun diensten en het beschikbaar stellen van basisgoederen aan de Surinaamse gemeenschap, in diverse woonwijken.
Vervolgens heeft de bewindsvrouw benadrukt, dat de ondernemers zich dienen te houden aan de vergunningsvoorwaarden, zoals de winstmarges, die wettelijk zijn vastgesteld in DECREET E2A voor groot- en kleinhandel. De Economische Controle Dienst (ECD) intensiveert derhalve ook de winkelcontroles om vast te stellen dat winkeliers zich inderdaad houden aan de vergunningsvoorwaarden; niet alleen de toegestane winstmarges, maar ook wel prijsaanduidingen en hygiëne voorschriften.
Het ministerie zal hard optreden tegen prijsopdrijving of ander moedwillige overtredingen van de vergunningsvoorwaarden. Tevens wees Minister Walden erop, dat controleurs (ECD’ers) gebonden zijn aan een gedragscode. ECD’ers mogen de winkeliers niet afpersen, zij mogen geen geld en/of goederen of ander vorm van compensatie vragen aan winkeliers. Tegen ECD’ers die de gedragscode overtreden, zal ook hard worden opgetreden door Min EZ.
Tijdens de vragenronde werd er meer aandacht gevraagd voor maatregelen tegen de personen, die zich niet houden aan de unificatiekoers. Winkeliers gaven aan, dat de huur van hun winkelpand in valuta is vastgesteld en dat die huurders betaling in valuta eisen of een tegenwaarde in SRD tegen een hogere koers dan de unificatiekoers.
Tevens ervaren zij problemen met het verlengen van hun huurcontracten, in het bijzonder wanneer de pandeigenaar in het buitenland vertoeft. Vervolgens is ook aandacht gevraagd voor de verliezen, die de winkeliers lijden, doordat leveranciers hogere prijzen vaststellen bij leveringen van nieuwe voorraden en dus de vervangingswaarde van hun voorraden, hoger is dan de opbrengsten van de goederen op de schappen.
Minister Walden gaf aan dat ook winkeliers recht hebben om hun inkopen in Suriname, in de Surinaamse dollar te voldoen. Zij mogen niet verplicht worden om hun lokale leveranciers in valuta te betalen. Tevens is de door de CBvS vastgestelde unificatiekoers, de enige toegestane valutakoers. Ook winkeliers die zich door leveranciers of ECD’ers benadeeld voelen, mogen hun klachten doorgeven aan het ministerie van EZ.
Met pandeigenaren die in het buitenland vertoeven, mogen winkeliers afspreken om gebruik te maken van de digitale mogelijkheden om hun huurovereenkomsten te verlengen (gezien ingeval van een huurpand, een geldige overeenkomst wel nodig is bij het verlengen van de bedrijfsvergunning). Bij uitzonderlijke gevallen, mogen winkeliers ook contact maken met Min EZ, voor nadere begeleiding.
De EZ-minister heeft een beroep gedaan op de winkeliers om te helpen met het in kaart brengen van overtreders van de valutawet, door geconstateerde overtredingen door te gegeven via het meldnummer van de CBvS, telno: 425338.
Minister Walden benadrukte dat de nieuw geïnstalleerde Deviezen Commissie tevens erop zal toezien dat de wet of de valutahandel gehandhaafd wordt.
Tevens wordt in samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning, ernaar gestreefd de benodigde valuta beschikbaar te stellen voor Importeurs van basis- en strategische goederen. Voor de import van luxegoederen, zal worden nagegaan welke periodieke quota’s te stellen, zodat er voldoende valuta beschikbaar is in het kader van de handelsbalans van Suriname.
Op vragen over winkelcontroles, in het bijzonder prijscontroles, heeft de bewindsvrouw de winkeliers eraan herinnert, dat zij bij het aanvragen van hun winkelvergunning, akkoord zijn gegaan met de vergunningsvoorwaarden. De controleurs van het Ministerie controleren de winkels op deze voorwaarden, zoals de vastgestelde maximale winstmarge. Ook de groothandelaren zijn gebonden aan hun vergunningsvoorwaarden waarin ook maximale winstmarges zijn vastgesteld.
Vermeldenswaard is dat door middel van vrijstellingen van invoerrechten op basisgoederen, de regering zodoende desbetreffende importeurs subsidieert, met als doel de kostprijs van basisgoederen zo laag mogelijk voor de Surinaamse gemeenschap te houden.

BEKIJK OOK
Regering kondigt uitgifte 5000 bouwkavels aan