“Minister Volksgezondheid heeft zich gekeerd tegen een deel van de natie”

GFC NIEUWSREDACTIE- “Door de ongevaccineerden te ontmenselijken en te dehumaniseren, heeft uw minister zich gekeerd tegen dit deel van de natie.

“Onder de noemer “Coronabeleid” lokt hij uit dat mensen tegen elkaar worden opgezet, stimuleert hij de polarisatie en staat hij haatzaaierij en discriminatie van ongevaccineerden toe.”

Dit staat in een petitie die vandaag door diverse organisaties in Suriname, waaronder vakbonden, religieuze – en maatschappelijke organisaties is overhandigd aan waarnemend president, Ronnie Brunswijk.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Huisarts weigert ongevaccineerden te helpen

Hieronder de petitie:

Zijne Excellentie President Chan Santokhi,

Wat niet voor mogelijk werd gehouden, lijkt nu bewaarheid te zijn geworden. Apartheid, haatzaaierij en discriminatie doen hun intrede in ons land.

Uw Minister van Volksgezondheid heeft op 26 juni 2021 in de pers aangegeven dat de overheid in de ontwerp en testfase van een digitale pas voor de COVID- gevaccineerde. Hij zei dat wie naar een ziekenhuis gaat, eerst de digitale pas moet scannen als het ziekenhuis besluit om alleen mensen toe te laten die gevaccineerd zijn. Dit geldt ook voor de luchthaven, feestjes en events, kortom overal waar je naartoe gaat.

Op de vraag van de journalist dat mensen die zich niet laten vaccineren, tegen deze beperkingen zullen aanlopen, antwoordt de minister op achteloze wijze:

QUOTE:

“Ongetwijfeld, omdat omwille van de veiligheid van anderen wij een bepaald percentage moeten halen om te zeggen dat wij een goede situatie, een dekking hebben en als je je niet laat vaccineren, ik ga er niets aan kunnen doen, het is eenmaal zo, het is geen discriminatie of zo, maar het is op basis van een bewust advies een bewuste keuze die wij mensen moeten laten maken, dan pas ga je kunnen meedoen aan bepaalde zaken……”.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Arts huilt bijna tijdens interview: het is hartverscheurend om mensen onnodig dood te zien gaan

UNQUOTE.

Wij mogen aldus de conclusie trekken dat de minister toestaat danwel zich onmachtig opstelt dat ongevaccineerden het recht op gezondheidszorg wordt ontnomen evenals andere rechten.

De overheid, waar deze minister deel van uitmaakt, had ons beloofd het land veilig te houden en dat haar handelen gericht is op het beschermen van een open en vrije samenleving, en dat zij dienstbaar is aan alle burgers van
Suriname.

De overheid zou een betrouwbare partner zijn en een rechtvaardige en harmonische samenleving creëren. Wij dachten dat wij konden rekenen op de overheid, want ook dat had zij ons beloofd.

Deze beloftes lijken onwaarachtig te zijn, want wat wij merken is dat de minister, die de overheid vertegenwoordigd, apartheid institutionaliseert en ondersteunt.

Door de ongevaccineerden te ontmenselijken en te dehumaniseren, heeft uw minister zich gekeerd tegen dit deel van de natie.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Zoon verliest vader en broer aan c-virus en brengt gehuwd stel dat hen besmette om het leven

Onder de noemer “Corona beleid” lokt hij uit dat mensen tegen elkaar worden opgezet, stimuleert hij de polarisatie en staat hij haatzaaierij en discriminatie van ongevaccineerden toe.

Er is door diverse juristen meermalen op gewezen dat dit in strijd met de wet en internationale verdragen is en onacceptabel is. Desondanks gaat uw minister ongestoord verder met het invoeren van de discriminerende,
polariserende en maatschappij-verscheurende maatregelen.

Uw minister veroorzaakt een ontwikkeling in de samenleving welke onderdrukking van de ongevaccineerden tot gevolg heeft.

Voorbeelden hiervan zijn:

 Velen matigen zich het recht aan om openlijk neerbuigend en beledigend te spreken over ongevaccineerden.

 De beschuldigingen aan het adres van de ongevaccineerden worden steeds grover; zij zorgen voor besmettingen, zij zorgen voor de vele doden zij zorgen voor de economische depressie en zij zijn virusmutatiefabrieken.

Dit zijn regelrechte leugens en lokken haat uit naar de ongevaccineerden in onze samenleving.

 Kwaadwillige werkgevers bedreigen hun personeel met ontslag of uitsluiting als ze zich niet vaccineren. Schande komen over deze werkgevers, want werknemers (weg)pesten door vernedering en discriminatie is verfoeilijk; of hun beknotten in hun rechten, omdat zij zich niet bloot willen stellen aan een experiment of de dwang c.q. belaging om zich daaraan bloot te stellen, het is niets anders dan machtsmisbruik.

En omdat de werknemers in een afhankelijke positie verkeren, een gezin te verzorgen hebben en schulden moeten aflossen, laten zij zich ten einde raad, maar vaccineren.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Kersverse moeder gooit pasgeboren baby van andere vrouw uit raam kraamafdeling

 Er wordt op een schaamteloze wijze misbruik gemaakt van de kwetsbare groepen in de samenleving; arme en hongerige mensen worden omgekocht met een zak rijst en nog wat spulletjes om zich te laten vaccineren.

Raciale sentimenten worden opgevoerd, want volgens een volksvertegenwoordiger zijn het met name de “blakamangs” die zich niet laten vaccineren.

In het licht van al het bovenstaande zal het dan ook deze groep zijn die het meest onder de discriminatie te lijden zal hebben.

De scherpte waarmee er thans verdeeldheid wordt gestimuleerd in ons geliefd Suriname is grens overschrijdend. Dit is onkan!

Passagiers op de luchthaven worden bij aankomst gesplitst in een rij van gevaccineerden en ongevaccineerden, terwijl allen een negatief PCR-testresultaat bij zich hebben en dan ook een gelijke behandeling verdienen.

Dit stigmatiserend tafereel past in het beeld van de toenmalige concentratiekampen, na aankomst van de trein met ‘verschoppelingen’ en niet in land dat haar fundamenten heeft in democratie, soevereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden van de mens.

Het wapenschild van Suriname bevat een wimpel met de wapenspreuk Justitia , Pietas , Fides. Dit betekent Gerechtigheid, Vroomheid en Vertrouwen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Moeder brengt 2-jarige dochter om het leven en hangt zichzelf op om ontrouwe man

Deze normen en waarden zijn klaarblijkelijk een farce geworden, want Gerechtigheid is in onrecht veranderd, vroomheid in huichelarij, want echte Godvrezende mensen doen anderen niet bewust kwaad aan, en vertrouwen is zoek want wantrouwen viert hoogtij.

Vele burgers vervallen in een apathische en wanhopige houding waar klagen als zinloos wordt ervaren, omdat men ervan uitgaat dat er toch niks mee gebeurt, of dat de klacht afgewezen wordt. Zij dreigen de hoop in de democratische rechtstaat te verliezen.

Een echte rechtstaat stelt zich ten doel om via wet- en regelgeving het leven van alle burgers veilig en ordelijk te maken en hun rechten te waarborgen ten alle tijden.

Maar wanneer op basis van wet- en regelgeving de rechten van de burgers worden vertrapt, dan is het einde van de rechtstaat nabij en koersen wij richting een totalitaire staat met sterk fascistische karakteristieken.

De minister is niet geïnteresseerd naar de opvattingen van degenen die zich niet willen laten injecteren.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Moeder geschokt na overlijden 36- jarige volledig gevaccineerde zoon aan COVID-19

Deze opvattingen zijn:

 Geen van de vaccins is door de Amerikaanse Food and Drugs Association (FDA) goedgekeurd.

 De vaccinproducenten zijn bij wet niet aansprakelijk gesteld als na de injectie personen gezondheidsschade ondervinden dan wel dood gaan.

 De Neurenberg code verbiedt experimentele menselijke testen zoals het momenteel aan toe gaat.

 Wereldwijd is bekend dat deze zogenaamde vaccins in een experimentele fase bevinden. Vandaar dat de niet gevaccineerden geen proefkonijnen willen zijn

 De lange termijn effecten zijn onbekend.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw gaat boodschappen doen en komt oog in oog te staan met 3 meter lange python

Wij doen dan ook een beroep op u President om te bewerkstelligen dat deze heilloze weg verlaten wordt en elke maatregel, die ook maar de schijn van haatzaaierij, discriminatie en medisch apartheid in zich draagt, terstond in te trekken en zich faliekant uit te spreken tegen elke vorm van discriminatie en apartheid.

Ondergetekenden laten hun stem horen omdat wij onze medeburgers niet in de steek laten.

Wij geloven erin dat recht en waarheid vrijmaken.

God zij met ons Suriname!

Verontruste burgers

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten