Minister Tsang ziet potentie in zonne-energieproject Guguplex

Het ontwikkelen en stimuleren van het ondernemerschap in Suriname met name het klein en middelgroot ondernemerschap is een van de belangrijkste prioriteitsgebieden van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.

Voorts zet het ministerie zich ook in om ondernemers te ondersteunen, trainen en begeleiden met hun bedrijfsidee.

Minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme heeft op woensdag 3 april een onderhoud gehad met de heer Orlando Olmberg van Guguplex technologies SAC.

Tijdens dit onderhoud kwam onder ander aan de orde het project welke zijn bedrijf momenteel in samenwerking met de Caribbean Climate Innovation Center (CCIC) en de World Bank Group uitvoert. Bedrijven worden geleerd hun bedrijfsidee op een milieuvriendelijke manier ten uitvoer te brengen.

Olmberg vroeg ondersteuning van de minister om te komen tot een bundeling van de groene sector in Suriname. Hierdoor zullen bedrijven als collectief voordeel kunnen trekken uit de projecten van het CCIC en de World Bank Group.

Olmberg vroeg ook de aandacht van de minister voor het invoerrechten vrij binnen halen van onderdelen (batterijen, regulatoren,controllers) bestemd voor de zonne-energie sector.

Olmberg vroeg dit expliciet omdat de import kosten voor de batterijen bijkans 35% zijn. Hij heeft voorgesteld om met betrekking tot de batterijen alvast enkele zonne-energiebedrijven te identificeren die in aanmerking komen voor het 0% regeling op zonne-energiesystemen welke al in Guyana wordt toegepast. De ondernemer zegt bereid te zijn ter aller tijden zijn expertise in te zetten.

Minister Tsang heeft aangegeven heel blij te zijn met het bezoek van Olmberg aan het ministerie. Hij zegt het project volledig te ondersteunen. De minister heeft voorgesteld alvast een presentatie voor te bereiden voor de ondernemersavond in de Kamer van Koophandel Fabrieken.

Verder heeft de bewindsman Olmberg geadviseerd om zonne-energieprojecten, voor te bereiden in het kader van het KMO fonds. Ook is voorgesteld een samenwerking met de Pansa group aan te gaan voor het vervaardigen van-machines.

Ten aanzien van het invoerrechtenvrij binnenhalen van de zonne-energieproducten zei de bewindsman dat hij zal overleggen met zijn collega van Financiën op welke wijze vrijstelling verleend kan worden.

Ook is er een beroep gedaan op Olmberg om zijn deskundigheid in te zetten om vooral met betrekking tot de zonne-energiesystemen voor het binnenland met het Standaarden Bureau te werken aan het ontwikkelen van een standaard.