fbpx

Minister Tsang ontvangt nieuw bestuur VES

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) had de afgelopen week een kennismakingsgesprek met het nieuw bestuur van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES).

Tijdens dit onderhoud heeft de bewindsman een uiteenzetting gegeven van beleidsgebieden waaraan het ministerie in de komende periode invulling aan wil geven.

Daar de toerismesector als één van de grote deviezen verdieners gezien wordt, gaf de minister aan dat het van belang is dat er samengewerkt wordt met de overige departementen, het bedrijfsleven, de publieke en private sectoren die met het toerismegebeuren te maken hebben.

Ten aanzien van Industrie gaf de bewindsman aan dat er inhoud moet worden gegeven aan het Industriebeleid door doelgericht na te gaan welke industrieën kunnen worden opgezet die importvervangend kunnen zijn en tegelijkertijd de industriële ontwikkeling kunnen brengen.

Ook de stimulering van de lokale handel is van eminent belang omdat die exportbevorderend, en werkgelegenheid creërend is. Als voorbeeld gaf de bewindsman het succesverhaal van het ananasproject te Redi Doti.

OOK INTERESSANT
Politie verscherpt handhaving met bijstand Nationaal Leger

Tsang zegt verder dat het clusteren onder de kleine ondernemers belangrijk is, omdat hierdoor de kernactiviteiten van de bedrijven verbeterd worden. Het onderdirectoraat Ondernemerschap van het ministerie stimuleert en begeleidt via het KMO – unit ondernemers bij het schrijven van hun bedrijfsplan, in het leningsfinancieringsproces met de bank. Ten aanzien van de electronic single window gaf Tsang aan, dat die ervoor zorg draagt dat het zakendoen in ons land vergemakkelijkt wordt.

Winston Ramautarsing, voorzitter van de VES, stelde het zeer op prijs dat de minister van gedachten wilde wisselen met het platform.

De Vereniging heeft tijdens de bijeenkomst ook allerhande zaken aangekaart waaronder het elektronisch betaalverkeer met Brazilië en Guyana, het beleid van het Ministerie op het gebied van agro-processing, het ontwikkelen van producten tot halffabrikaat en mogelijkheden van exportmarkten.

De vereniging zegt bereid te zijn zijn kennis met het ministerie te delen.