fbpx

Minister Tsang brengt oriëntatiebezoek aan Bureau Intellectuele Eigendom

Het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) is vanaf 1 april 2016 officieel onder het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Bij BIE is men terecht voor alle informatie met betrekking tot de Intellectuele Eigendom. Daar minister Tsang de belangrijkheid van dit Bureau kent, heeft hij het onlangs een oriëntatie bezoek gebracht.

De Onderdirecteur, Kenneth Codrington, gaf in het onderhoud met de minister aan, dat het BIE reeds diverse stappen heeft ingezet naar professionalisering, zoals het digitaliseren van het Bureau.

Zo is het personeel getraind om met het I-PAS programma te werken. Dit systeem biedt het Bureau de mogelijkheid moderne wetgeving te ontwikkelen die bescherming en innovatie stimuleert.

Verder is binnen het climate and Innovation program met technische assistentie van Technopolis het project IP-management en technology transfer uitgevoerd ter stimulering van product innovatie en SME’s.

Tevens is ook het Change Managementproject bij BIE uitgevoerd. Met de implementatie van dit project beoogt het ministerie van HI&T de hervormingen binnen het Ministerie op een efficiënte manier te vergemakkelijken en het onderdirectoraat Intellectuele Eigendom zal tezamen met andere interne en externe stakeholders zich buigen over de nieuwe te vervullen rol. Op dit moment worden bij het BIE alléén handelsmerken geregistreerd.

BEKIJK OOK  Door politie neergeschoten bromfietsdief overlijdt in ziekenhuis

Intellectuele Eigendom (IP) is belangrijk voor Suriname. Hierdoor kunnen ontwikkelaars van merknamen er van verzekerd zijn dat hun ideeën beschermt zijn.Verder onderhoudt zij contacten met zowel nationale- als internationale organisaties die zich ten doel stellen het intellectuele eigendomsrecht te beschermen en te bevorderen.

Ook behartigt zij de belangen van rechthebbenden met betrekking tot de intellectuele eigendom en verstrekt zij informatie over alle deelgebieden betreffende de intellectuele eigendom.(GFC)